3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016377DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Peter VAN DEN BOSSCHE (titularis)
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
40 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

The aim of this course is to familiarize the students with the world of international standardization and regulation. At first it addresses the definition, meaning and impact of standards and regulations:
  - What is a standard and what is the difference with a regulation or directive?
  - What is the legal scope of these documents?
  - Which organizations are responsible for establishing standards and regulations?
  - How standards come about?
This knowledge will be explained on the basis of the practical analysis of a number of standards and regulations, essentially concerning the standardization of electric vehicles and their components taken as an example. The exercise will focus on the genesis process of a particular standard, highlighting its evolution.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Posted slides, notes and examples, Van den Bossche Peter
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Current status of standardization in Belgium, NBN, NBN
Bijkomende info

Description tutoring: after class, by appointment or via e-mail. 

Leerresultaten

Algemene competenties

The students have an overview of the world of standards and regulations and are capable of  identifying and interpreting specifically applicable standards of a technical problem.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  - Mondeling examen: 20% (niet overgedragen naar 2e zit)
  - Case study verslag: 50% (niet overgedragen naar 2e zit)
  - Case study presentatie: 30% (niet overgedragen naar 2e zit)

  Examenmoment 2de zittijd:
  - Mondeling examen: 20%
  - Case study verslag: 50%
  - Case study presentatie: 30%

Aanvullende info mbt evaluatie

Not applicable.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: voertuigtechnologie en transport
Master of Electromechanical Engineering: Vehicle Technology and Transport (enkel aangeboden in het Engels)