Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Traject 1
Traject 2
Traject 3
Traject 4
Traject 5
Traject 5 (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)
Traject 6 (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven