Interfacultair Departement Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Studenten die een LIO-traject (Leraar-In-Opleiding) wensen te volgen vinden meer informatie op volgende website: https://my.vub.ac.be/IDLO/leraar-in-opleiding
De toelating tot het LIO-traject is onderworpen aan een bijzondere procedure! Indien men deze procedure opstart, gelieve voorlopig geen verdere inschrijving op vakken te nemen, er zal een aangepast curriculum samengesteld worden.

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum voor de LIO-student bestaat daarbij uit 4 modules waarin telkens een thema centraal staat, een keuzemodule en 2 studiedelen onderwijspraktijk voor de LIO-baan.

Module 2: Leren van individuele leerlingen (4 lesweken) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 3: Krachtige leeromgeving (8 lesweken)
Module 4: Diversiteit en grootstad (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 5: Positief en zorgend leerklimaat (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Keuzemodule: verschillende keuzeopleidingsonderdelen mogelijk
Het praktijkgedeelte voor de LIO-baan bestaat uit 2 studiedelen onderwijspraktijk voor de LIO deel 1 en deel 2 en kennen een volgtijdelijkheid.

Studenten die het traject in 1 academiejaar wensen af te werken, nemen alle studiedelen in 1 keer op. Studenten die het traject over 2 of 3 academiejaren wensen te spreiden, maken best een afspraak met de studietrajectbegeleider.


Verplichte studiedelen LIO-baan

Alle studiedelen in dit onderdeel zijn verplicht voor de LIO-student.
Het theoretische luik wordt aangeboden in 4 modules het praktijkluik van de opleiding zit vervat in de studiedelen "onderwijspraktijk voor de LIO" deel 1 en deel 2. De studenten kunnen het programma spreiden over meerdere jaren. Contacteer de studietrajectbegeleider voor meer informatie over de spreidingstrajecten.

Om deze module af te werken, moet de student 57 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Module 2: Leren van individuele leerlingen voor de LIO
9ECTS credits - Module 3: Krachtige leeromgeving voor de LIO
6ECTS credits - Module 4: Diversiteit en grootstad voor de LIO
6ECTS credits - Module 5: Positief en zorgend klimaat voor de LIO
15ECTS credits - Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1
15ECTS credits - Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen per SLO

Per lerarenopleiding worden een aantal keuzeopleidingsonderdelen aangeboden. Ga naar het keuzeblok voor jouw SLO-richting en kies uit een 2e vakdidactiek of een verbredend opleidingsonderdeel zoals bv ICT-coördinatie.

Om deze module af te werken, moet de student 3 ECTS credits behalen.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO exacte wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: wiskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: informatica
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: aardrijkskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: natuurwetenschappen
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs

Keuzeopleidingsonderdelen SLO humane wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: gedrags- en cultuurwetenschappen
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: kunst- en erfgoededucatie
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: wiskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: NCZ en filosofie
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO NCZ en filosofie

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: gedrags- en cultuurwetenschappen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO Talen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Nederlands
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Frans
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Engels
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Duits
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Spaans
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO LO en bewegingswetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: natuurwetenschappen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Terug naar boven