Interfacultair Departement Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Master's programme EU-studies
Master's programme Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
Master's programme Management
Master's programme accountancy en het revisoraat
Master's programme agogische wetenschappen
Master's programme algemene economie
Master's programme archeologie
Master's programme architectuur
Master's programme audiovisuele kunsten
Master's programme bedrijfscommunicatie
Master's programme bedrijfseconomie
Master's programme bedrijfskunde
Master's programme beeldende kunsten
Master's programme beleidseconomie
Master's programme bestuurskunde en het publiek management
Master's programme communicatiewetenschappen
Master's programme conservatie-restauratie
Master's programme criminologische wetenschappen
Master's programme culturele studies
Master's programme economie, het recht en de bedrijfskunde
Master's programme economische wetenschappen
Master's programme educatieve studies
Master's programme filmstudies en de visuele cultuur
Master's programme geschiedenis
Master's programme geschiedenis van de Oudheid
Master's programme handelswetenschappen
Master's programme informatiemanagement
Master's programme interieurarchitectuur
Master's programme journalistiek
Master's programme kunstwetenschappen
Master's programme kunstwetenschappen en de archeologie
Master's programme musicologie
Master's programme onderwijskunde
Master's programme opleidings- en onderwijswetenschappen
Master's programme organisatie en management
Master's programme overheidsmanagement en -beleid
Master's programme pedagogische wetenschappen
Master's programme politieke communicatie
Master's programme politieke wetenschappen
Master's programme productdesign
Master's programme productontwikkeling
Master's programme psychologie
Master's programme rechten
Master's programme sociaal werk
Master's programme sociaal-economische wetenschappen
Master's programme sociologie
Master's programme toegepaste economische wetenschappen
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Master's programme vergelijkende en internationale politiek
Master's programme verzekeringen
Licentie 1e lic. musicologie
Licentie 2e lic. archeologie
Licentie 2e lic. communicatiewetenschappen
Licentie 2e lic. criminologische wetenschappen
Licentie 2e lic. geschiedenis
Licentie 2e lic. kunstwetenschappen
Licentie 2e lic. kunstwetenschappen en archeologie
Licentie 2e lic. politieke en sociale wetenschappen
Licentie 2e lic. politieke wetenschappen
Licentie 2e lic. sociale en culturele agogiek
Licentie 2e lic. sociologie
Licentie 2e lic. toegepaste economische wetenschappen
Licentie 3e jr. handelsingenieur
Licentie 3e jr. handelsingenieur beleidsinformatica
Licentie 3e lic. pedagogische wetenschappen
Licentie 3e lic. psychologie
Licentie 4e studiejaar conservatie/restauratie
Licentie 4e studiejaar handelswetenschappen
Licentie 4e studiejaar interieurarchitect
Licentie 5e studiejaar architectuur
Licentie 5e studiejaar productontwikkeling
Licentie 5e studiejaar produktdesign
Licentie Architectuur
Licentie Handelswetenschappen
Licentie Meestergraad audiovisuele kunst
Licentie Meestergraad beeldende kunst

Overzicht inhoud van dit studieplan

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum bestaat daarbij uit zes modules waarin telkens een thema centraal staat:
Module 1: urban education (1 lesweek)
Module 2: leren van individuele leerlingen (de theorie wordt aangeboden gedurende 4 lesweken de praktijk gedurende 10 weken) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 3: krachtige leeromgeving (8 lesweken)
Module 4: diversiteit en grootstad (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 5: positief en zorgend leerklimaat (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 6: brede school (jaaropleidingsonderdeel of semesteropleidingsonderdeel)

De modules kennen een volgtijdelijkheid met uitzondering van module 1 en module 6. Dit betekent dat je eerst module 2 dient af te werken alvorens je kan starten met module 3, enz.
Vijf leerlijnen lopen als een rode draad doorheen de modules en verzekeren de samenhang van het programma.
We bieden ook de mogelijkheid om je kennis nog verder te verbreden of verdiepen via een keuze-opleidingsonderdeel voor 3 (of 6) ECTS.
Studenten die het traject in 1 academiejaar wensen af te werken, starten in week 2 en nemen alle modules in 1 keer op. Studenten die het traject over 2 of 3 academiejaren wensen te spreiden, kunnen meer informatie hierover terugvinden op volgende webpagina https://my.vub.ac.be/IDLO/model-en-spreidingstrajecten.

Studenten die een LIO-traject (Leraar-In-Opleiding) wensen te volgen vinden meer informatie op volgende website: https://my.vub.ac.be/IDLO/leraar-in-opleiding
De toelating tot het LIO-traject is onderworpen aan een bijzondere procedure! Indien men deze procedure opstart, gelieve voorlopig geen verdere inschrijving op vakken te nemen, er zal een aangepast curriculum samengesteld worden.


Basismodules

Het onderdeel basismodules bestaat uit 2 onderdelen:
1) Verplichte basismodules: hier kan je de 5 verplichte modules opnemen
2) Module 6: brede school: keuze tussen module 6A en module 6B

Om deze module af te werken, moet de student 57 ECTS credits behalen.

Verplichte basismodules

Volgende 5 modules dienen verplicht opgenomen te worden. Module 1 kan je zowel aan het begin als aan het einde van je traject opnemen de overige modules dienen één voor één afgewerkt te worden. Je dient te slagen voor een module om te starten met de volgende module.

3ECTS credits - Module 1: Urban Education
9ECTS credits - Module 2: Leren van individuele leerlingen
15ECTS credits - Module 3: Krachtige leeromgeving
12ECTS credits - Module 4: Diversiteit en grootstad
12ECTS credits - Module 5: Positief en zorgend leerklimaat

Brede school: keuzeopties

Module 6 kan op verschillende manieren opgenomen worden in je programma:
1) Studenten die het programma in één academiejaar opnemen kiezen het jaaropleidingsonderdeel module 6A: brede school - Onderzoekende school?!
2) Studenten die het programma in een gespreid traject volgen kunnen opteren voor het semesteropleidingsonderdeel module 6B: brede school - Themaprojecten. Module 6B kan zowel in het eerste als het tweede semester opgenomen worden. Om toegelaten te worden tot module 6B moet je minstens ingeschreven zijn in of geslaagd zijn voor module 2.

6ECTS credits - Module 6B: Brede school - Themaprojecten
6ECTS credits - Module 6A: Brede school - Onderzoekende School?!

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen per SLO

Per lerarenopleiding worden een aantal keuzeopleidingsonderdelen aangeboden. Ga naar het keuzeblok voor jouw SLO-richting en kies uit een 2e vakdidactiek of een verbredend opleidingsonderdeel zoals bv ICT-coördinatie.

Om deze module af te werken, moet de student 3 ECTS credits behalen.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO exacte wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: wiskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: informatica
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: aardrijkskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: natuurwetenschappen
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs

Keuzeopleidingsonderdelen SLO humane wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: gedrags- en cultuurwetenschappen
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: kunst- en erfgoededucatie
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: wiskunde
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: NCZ en filosofie
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO NCZ en filosofie

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: gedrags- en cultuurwetenschappen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO Talen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Nederlands
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Frans
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Engels
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Duits
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: Spaans
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Keuzeopleidingsonderdelen SLO LO en bewegingswetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - ICT-coördinatie in het onderwijs
3ECTS credits - 2e vakdidactiek: natuurwetenschappen
3ECTS credits - Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs
6ECTS credits - Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen

Terug naar boven