Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme computerwetenschappen
Academic Bachelor's programme informatica
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het eerste jaar master bestaat uit een blok verplichte studiedelen (30 ECTS-credits) en een blok profielstudiedelen (30 ECTS-credits). Voor dit laatste blok moeten de studenten kiezen tussen één van de profielen Artificiële Intelligentie, Multimedia, Software Languages and Software Engineering en Web & Informatiesystemen. Zij vullen dit blok in met profielstudiedelen (deels verplicht, deels keuze) uit het door hen gekozen profiel, rekening houdend met de nodige voorwaarden i.v.m. de vereiste prerequisites en voorkennis voor elk studiedeel.
Het tweede jaar master bestaat uit een blok profiel- en/of keuzestudiedelen (24 ECTS-credits) en vrije keuzestudiedelen (6 ECTS-credits) en een blok research training (6 ECTS-credits) en masterproef (24 ECTS-credits).

Profiel- en/of keuzestudiedelen : studenten kunnen naar keuze verder verdiepen in het profiel, verbreden met studiedelen van andere profielen, of verbreden met andere keuzestudiedelen, rekening houdend met de vereiste dat in totaal tenminste 30 ECTS-credits profiel- en/of keuzestudiedelen opgenomen moeten worden uit het gekozen profiel. Voor studiedelen buiten de opgegeven lijsten is toestemming nodig van de voorzitter van de examencommissie, behalve voor de 6 ECTS-credits vrije keuzestudiedelen. De vrije keuze (6 ECTS-credits) dient opgegeven te worden via het ter beschikking gestelde keuzeformulier (zie facultaire website).

De studenten kiezen een thesisonderwerp en een research training binnen het gekozen profiel. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen het studiedeel research training opnemen in hun programma. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen de masterproef opnemen in hun programma.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Verplicht pakket

Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Verplicht pakket

Eerste master verplicht pakket

Het eerste jaar Master bestaat uit een blok verplichte studiedelen (30 ECTS-credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Methoden van wetenschappelijk onderzoek
6ECTS credits - Declaratief programmeren
3ECTS credits - Scientific Integrity
6ECTS credits - Software architecturen
6ECTS credits - Open informatiesystemen
3ECTS credits - Berekenbaarheid
3ECTS credits - Informatietheorie

Tweede master verplicht pakket

De studenten kiezen een thesisonderwerp en een research training binnen het gekozen profiel. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen het studiedeel research training opnemen in hun programma.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Research Training
24ECTS credits - Masterproef Computerwetenschappen

Terug naar boven


Profiel en keuze Artificiële Intelligentie

In het profiel Artificiële Intelligentie bestudeer je technieken die toelaten om computers steeds intelligenter te maken, onderwerpen zoals lerende en adaptieve systemen, (lerende) multi-agent-systemen en het ontstaan van taal.

Profiel- en/of keuzestudiedelen: studenten kunnen naar keuze verder verdiepen in het profiel, verbreden met studiedelen van andere profielen, of verbreden met andere keuzestudiedelen, rekening houdend met de vereiste dat in totaal tenminste 30 ECTS-credits profiel- en/of keuzestudiedelen opgenomen moeten worden uit het gekozen profiel. Voor studiedelen buiten de opgegeven lijsten is toestemming nodig van de voorzitter van de examencommissie, behalve voor de 6 ECTS-credits vrije keuzestudiedelen. De vrije keuze (6 ECTS-credits) dient opgegeven te worden via het ter beschikking gestelde keuzeformulier (zie facultaire website).

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Profiel Artificiële Intelligentie: verplichte studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 23 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
5ECTS credits - Heuristic Optimisation
6ECTS credits - Actual Trends in Artificial Intelligence
6ECTS credits - Computational Game Theory

Profiel Artificiële Intelligentie: keuzestudiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 7 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Adaptive Systems Seminar
6ECTS credits - Evolutie van spraak
4ECTS credits - Computer Vision
5ECTS credits - Swarm Intelligence
6ECTS credits - Advanced Methods in Bioinformatics
6ECTS credits - Artificial Intelligence Programming Paradigms
6ECTS credits - Natural Language Processing
5ECTS credits - Decision Engineering
5ECTS credits - Processus dynamiques
6ECTS credits - Multi-agent Learning Seminar

Keuzestudiedelen uit andere profielen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Image and Video Technology
6ECTS credits - Meta Programming and Reflection
6ECTS credits - Functioneel Programmeren
6ECTS credits - Cloud Computing and Big Data Processing
6ECTS credits - Multicore Programming
6ECTS credits - Distributed and Mobile Programming Paradigms
6ECTS credits - Compilers
6ECTS credits - Programming Language Engineering
6ECTS credits - Softwarekwaliteitsanalyse
6ECTS credits - Conceptueel modelleren en ontwerpmethoden
6ECTS credits - Web Informatiesystemen
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
5ECTS credits - Formal Verification of Computer Systems
6ECTS credits - Capita Selecta of Software Engineering
6ECTS credits - Information Visualization
5ECTS credits - Database Systems Architecture
5ECTS credits - Advanced Databases
5ECTS credits - XML and Web Technologies
6ECTS credits - Advanced Topics in Information Systems
6ECTS credits - Next Generation User Interfaces
5ECTS credits - Image Processing
6ECTS credits - Capita Selecta of Programming Languages
6ECTS credits - Information Retrieval
6ECTS credits - Fundamenten van programmeertalen
6ECTS credits - Big Data: Distributed Data Management and Scalable Analytics
6ECTS credits - Performance Analysis and Evaluation
6ECTS credits - Physical Communication
5ECTS credits - Computational Geometry
6ECTS credits - Stem, beeld, navigatie en telemetrie
3ECTS credits - Biomedische signalen en beelden
3ECTS credits - Werkcollege multimedia

Andere keuzestudiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

4ECTS credits - Gedistribueerde verwerking en opslagarchitecturen
3ECTS credits - Wiskunde voor de technologie:informatietheorie
6ECTS credits - Project Embedded Systemen
6ECTS credits - Security in Computing
5ECTS credits - Signaaltheorie
4ECTS credits - Digitale signaalverwerking
4ECTS credits - Ontwerp en realisatie van digitale schakelingen
3ECTS credits - Telecommunicatienetwerken
3ECTS credits - Cryptografie
6ECTS credits - Codetheorie

Keuzestudiedelen mits goedkeuring van de voorzitter van de examencommissie

Max. 12 ECTS-credits uit Bachelor Computerwetenschappen voor remediëren van voorkennis.

Vrije keuze

De student kan voor maximum 6 ECTS-credits uit alle VUB-studiedelen kiezen.

Terug naar boven