Faculty of Science and Bio-engineering Sciences

Admission Requirements

Enrolling for this study plan is possible after having obtained one of the following degrees:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overview of the study plan

Het studietraject Bachelor of Science in de Computerwetenschappen (180 ECTS-credits) omvat 138 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 33 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 60/54 ECTS-credits verplicht, 0/6 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51/57 ECTS-credits verplicht, 9/3 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 27 ECTS-credits verplicht, 33 ECTS-credits keuze

In total, this academic plan comprises 180 ECTS credits.


Eerste bachelor Computerwetenschappen

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Computerwetenschappen aanvatten starten met de module eerste bachelor Computerwetenschappen. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject. Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding mag de student enkel verplichte studiedelen eerste bachelor opnemen, met uitzondering van het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden Wiskunde".

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Alle studenten die de bacheloropleiding in de computerwetenschappen aanvatten dienen te starten met het vast pakket eerste bachelor.

From the courses listed below, students must obtain 45 ECTS credits.

6ECTS credits - Foundations of Computer Science I
9ECTS credits - Structure of Computer Programs I
9ECTS credits - Interpretation of Computer Programs I
6ECTS credits - Introduction to Databases
9ECTS credits - Algorithms and Data Structures 1
6ECTS credits - Programming Project 1

Verplichte studiedelen 'Wiskunde' 1e BA

De studiedelen 'Lineaire algebra' en 'Calculus I' worden vanaf 2015-2016 samengevoegd in één nieuw studiedeel 'Wiskunde: Calculus en lineaire algebra'. Indien de student een credit behaald heeft voor 'Lineaire algebra' of 'Calculus I', komt hij/zij in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling voor 'Wiskunde: Calculus en lineaire algebra'. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de titularis.

From the courses listed below, students must obtain 9 ECTS credits.

3ECTS credits - Linear Algebra
6ECTS credits - Calculus I

Voorbereidend keuzestudiedeel en verschuifbaar verplicht studiedeel 1e bachelor

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.
De student die het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden Wiskunde" opneemt moet "Discrete wiskunde" uit de verplichte studiedelen eerste bachelor verschuiven naar het tweede bachelorjaar.

From the courses listed below, students must obtain 6 ECTS credits.

6ECTS credits - Basic Skills in Mathematics
6ECTS credits - Discrete Mathematics

Back to top


Tweede bachelor Computerwetenschappen verplichte studiedelen

Deze module komt overeen met het verplichte pakket van het tweede jaar bachelor.

From the courses listed below, students must obtain 57 ECTS credits.

9ECTS credits - Structure of Computer Programs II
6ECTS credits - Programming Project 2
6ECTS credits - Computer Systems
6ECTS credits - Discrete Mathematics
6ECTS credits - Algorithms and Data Structures 2
6ECTS credits - Artificial Intelligence
3ECTS credits - Communication Skills for Computer Science
6ECTS credits - Foundations of Computer Science II
6ECTS credits - Probability Theory and Statistics

Back to top


Derde bachelor Computerwetenschappen verplichte studiedelen

Deze module komt overeen met het verplichte pakket van het derde jaar bachelor.

Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

From the courses listed below, students must obtain 27 ECTS credits.

3ECTS credits - Business and Economics
6ECTS credits - Software Engineering
6ECTS credits - Distributed Systems
6ECTS credits - Bachelor Paper Sciences

Back to top


Keuzestudiedelen bachelor Computerwetenschappen

De student neemt bij voorkeur 9 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar of 3 ECTS-credits ingeval "basisvaardigheden wiskunde" wordt opgenomen in eerste bachelor en 33 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de lijst van voorbereidende en/of opleidingsspecifieke en/of verbredende keuzestudiedelen. Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de examencommissie.
Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

To complete this module, students must obtain 42 ECTS credits.

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen laten je toe je verder te verdiepen in specifieke aspecten van de computerwetenschappen.

6ECTS credits - Interpretation of Computer Programs II
3ECTS credits - Mathematics for Computer Science I
6ECTS credits - Machine Learning
6ECTS credits - Mathematical Tools for Information Processing
6ECTS credits - IT Networks

Verbredende keuzestudiedelen

Verbredende keuzestudiedelen laten je toe je basiskennis in de exacte en humane wetenschappen te verruimen.

3ECTS credits - Physics: Introduction to Mechanics
3ECTS credits - Evolution
3ECTS credits - Biotechnology
3ECTS credits - Business Aspects of Software Industry
3ECTS credits - General Knowledge English Language II
3ECTS credits - Algemene taalkennis Engels
6ECTS credits - Basic Skills in Mathematics
6ECTS credits - Chemistry: Structure of Matter and Chemical Reactions I
6ECTS credits - Biology
6ECTS credits - Sociology I
3ECTS credits - Social Psychology I
6ECTS credits - New Media: Design, Use and Policy
3ECTS credits - Introduction to Business
6ECTS credits - Geo-information Science
4ECTS credits - Marketing

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de examencommissie.

Back to top