Faculty of Engineering

Admission Requirements

Enrolling for this study plan is possible after having obtained one of the following degrees:

Bachelor ingenieurswetenschappen
Bachelor ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

Enrolling for this plan is also possible having completed the Preparatory Programme Master of Science in Electronics and Information Technology Engineering (only in Dutch).

Overview of the study plan

Het standaardtraject in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Elektronica en Informatietechnologie (120 studiepunten) bestaat uit 4 modules:
1) Verplichte studiedelen (63 SP)
2) Eén keuzepakket met specifieke studiedelen (24 SP - keuze uit 5 pakketten)
3) Vrije keuzestudiedelen uit de verschillende specialisaties, studiedelen uit de entrepreneurship-module, en/of een bedrijfsstage (9SP)
4) Masterproef Elektronica en Informatietechnologie (24 SP)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student ten zeerste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen aangeboden worden.


Verplichte studiedelen MA IR: elektronica en informatietechnologie

De verplichte studiedelen (63 SP) dragen bij aan de wetenschappelijke en technologische basiskennis en vaardigheden van de student in het domein van de opleiding.

Verpl. stdl j1 voltijds modeltraject MA IR: elektronica & informatietechnologie

Volgende 14 verplichte studiedelen (60 SP) moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het 1ste jaar van het voltijds modeltraject.

From the courses listed below, students must obtain 60 ECTS credits.

4ECTS credits - Photonics
6ECTS credits - Sensors and Microsystem Electronics
3ECTS credits - Electronic Devices 2
7ECTS credits - Digital Signal Processing
3ECTS credits - Design and Implementation of Digital Circuits
3ECTS credits - Identification
4ECTS credits - Software Engineering
6ECTS credits - Analog Electronics
3ECTS credits - Pattern Recognition
3ECTS credits - Image Processing
6ECTS credits - High-frequency Electronics and Antennes
3ECTS credits - Integrated Electronic Systems
5ECTS credits - Signal Theory
4ECTS credits - Measurement Techniques

Verpl. stdl j2 voltijds modeltraject MA IR: elektronica & informatietechnologie

Volgend verplicht studiedeel (3 SP) moet succesvol voltooid worden. Het behoort tot het 2de jaar van het voltijds modeltraject.

From the courses listed below, students must obtain 3 ECTS credits.

3ECTS credits - IT Modeling

Back to top


Keuzepakketten MA IR: elektronica en informatietechnologie

De student moet één van de vijf keuzepakketten kiezen. Binnen het gekozen pakket moet de student ten minste 24 SP moet afwerken, conform de modaliteiten eigen aan dat pakket:
- Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (12 SP verplicht + 12 SP specifieke keuze)
- Keuzepakket Audiovisuele verwerking (12 SP verplicht + 12 SP specifieke keuze)
- Keuzepakket Telecom (14 SP verplicht + 10 SP specifieke keuze)
- Keuzepakket Computer Engineering (12 SP verplicht + 12 SP specifieke keuze)
- Keuzepakket Fotonica (14 SP verplicht + 10 SP specifieke keuze)

Keuzepakket: Meten, modelleren en simuleren (verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 3 studiedelen verplicht genomen te worden.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

4ECTS credits - Identification of Dynamical Systems
4ECTS credits - Measuring and Modelling of Nonlinear Systems
4ECTS credits - Advanced Control Theory

Keuzepakket: Meten, modelleren en simuleren (Keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient voor 12 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

4ECTS credits - CAE-tools for the Design of Analog Electronic Circuits
4ECTS credits - RF/Microwave Design Techniques: from Datasheet to Product
4ECTS credits - Industrial Measurement Environments
4ECTS credits - Bioinformatics and Datamining
4ECTS credits - Measuring and Characterizing Non-Linear RF Systems

Keuzepakket: Audiovisuele verwerking (verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 2 studiedelen verplicht genomen te worden.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

6ECTS credits - Computer Graphics & Computer Vision
6ECTS credits - Digital Speech and Audio Processing

Keuzepakket: Audiovisuele verwerking (Keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient voor 12 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

5ECTS credits - Image and Video Technology
4ECTS credits - Physical Communication
6ECTS credits - Distributed Systems
4ECTS credits - Bioinformatics and Datamining
3ECTS credits - Spectrum Estimation Methods
3ECTS credits - Cryptography
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
3ECTS credits - Seminar Multimedia
3ECTS credits - Telecommunication Networks

Keuzepakket: Telecommunicatie (verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 4 studiedelen verplicht genomen te worden.

From the courses listed below, students must obtain 14 ECTS credits.

4ECTS credits - Communication Protocols
3ECTS credits - Telecommunication Networks
4ECTS credits - Physical Communication
3ECTS credits - Image and Video Technology

Keuzepakket: Telecommunicatie (Keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient voor 10 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

From the courses listed below, students must obtain 10 ECTS credits.

4ECTS credits - Measuring and Characterizing Non-Linear RF Systems
6ECTS credits - Distributed Systems
3ECTS credits - Cryptography
3ECTS credits - Capita Selecta Telecom
3ECTS credits - Seminar Telecom
6ECTS credits - Voice Image Coding Media and Systems
6ECTS credits - Operating Systems and Security

Keuzepakket: Computer Engineering (verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 3 studiedelen verplicht genomen te worden.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

3ECTS credits - Advanced Computer Architecture
6ECTS credits - Operating Systems and Security
3ECTS credits - Software for Embedded Systems

Keuzepakket: Computer Engineering (Keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient voor 12 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

3ECTS credits - Java Programming: the Language
6ECTS credits - Computer Graphics & Computer Vision
4ECTS credits - Communication Protocols
5ECTS credits - Image and Video Technology
6ECTS credits - Techniques of Artificial Intelligence
4ECTS credits - Databases
6ECTS credits - Project Embedded Systems
3ECTS credits - Multiprocessors and Reconfigurable Architectures
4ECTS credits - Bioinformatics and Datamining
3ECTS credits - Project Computer Engineering
3ECTS credits - Java Programming: Advanced Concepts
6ECTS credits - Distributed Systems
3ECTS credits - Cryptography
6ECTS credits - Compilers

Keuzepakket: Fotonica (verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 3 studiedelen verplicht genomen te worden.

From the courses listed below, students must obtain 14 ECTS credits.

4ECTS credits - Lasers
6ECTS credits - Laboratories in Photonics Research
4ECTS credits - Optical Communication Systems

Keuzepakket: Fotonica (Keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient voor 10 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

From the courses listed below, students must obtain 10 ECTS credits.

6ECTS credits - Microphotonics
4ECTS credits - Micro- and nanophotonic semiconductor devices
4ECTS credits - Design of Refractive and Diffractive Optical Systems
4ECTS credits - Technological processes for photonics and electronics: Laboratoy
4ECTS credits - Optical design with ray tracing software: Laboratory
6ECTS credits - Optical Materials

Back to top


Vrije keuzestudiedelen MA IR: elektronica en informatietechnologie

De student dient voor 9 studiepunten een keuze te maken uit studiedelen van de verschillende keuzepakketten, studiedelen uit de entrepreneurship-module en/of een bedrijfsstage. De keuze van de student moet steeds goedgekeurd worden door de bevoegde opleidingsraad.

To complete this module, students must obtain 33 ECTS credits.

Vrije keuzestdl uit alle keuzepakketten MA IR: elektr. & informatietechnologie

Deze module bevat alle studiedelen van de verschillende keuzepakketten waaruit de student een vrije keuze kan maken. Uiteraard moet de student andere studiedelen kiezen dan de 24 SP reeds opgenomen via zijn keuzepakket. De student wordt ten zeerste aangeraden de pre-requisites, co-requisites en vereiste voorkennis voor de cursussen te beschouwen alvorens ze te selecteren, in het bijzonder bij de gespecialiseerde studiedelen. Deze vrije keuzestudiedelen behoren tot het 2de jaar van het voltijds modeltraject. Opm.: 'Image and video technologie' en 'Beeld- en videotechnologie' kunnen niet samen gekozen worden.

From the courses listed below, students must obtain 24 ECTS credits.

3ECTS credits - Java Programming: the Language
3ECTS credits - Image and Video Technology
6ECTS credits - Optical Materials
6ECTS credits - Operating Systems and Security
6ECTS credits - Microphotonics
4ECTS credits - Measuring and Characterizing Non-Linear RF Systems
3ECTS credits - Software for Embedded Systems
3ECTS credits - Telecommunication Networks
6ECTS credits - Compilers
3ECTS credits - Capita Selecta Telecom
3ECTS credits - Seminar Telecom
5ECTS credits - Image and Video Technology
4ECTS credits - Physical Communication
6ECTS credits - Voice Image Coding Media and Systems
4ECTS credits - Measuring and Modelling of Nonlinear Systems
3ECTS credits - Cryptography
4ECTS credits - Lasers
6ECTS credits - Laboratories in Photonics Research
3ECTS credits - Java Programming: Advanced Concepts
6ECTS credits - Distributed Systems
6ECTS credits - Digital Speech and Audio Processing
4ECTS credits - Optical Communication Systems
6ECTS credits - Techniques of Artificial Intelligence
4ECTS credits - Technological processes for photonics and electronics: Laboratoy
3ECTS credits - Multiprocessors and Reconfigurable Architectures
4ECTS credits - Advanced Control Theory
4ECTS credits - Bioinformatics and Datamining
3ECTS credits - Project Computer Engineering
4ECTS credits - Industrial Measurement Environments
4ECTS credits - RF/Microwave Design Techniques: from Datasheet to Product
4ECTS credits - Design of Refractive and Diffractive Optical Systems
4ECTS credits - Micro- and nanophotonic semiconductor devices
4ECTS credits - Optical design with ray tracing software: Laboratory
4ECTS credits - Databases
6ECTS credits - Project Embedded Systems
3ECTS credits - Spectrum Estimation Methods
3ECTS credits - Seminar Multimedia
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
4ECTS credits - CAE-tools for the Design of Analog Electronic Circuits
4ECTS credits - Communication Protocols
6ECTS credits - Computer Graphics & Computer Vision
3ECTS credits - Advanced Computer Architecture
4ECTS credits - Identification of Dynamical Systems

Keuze Entrepreneurship MA IR: elektronica en informatietechnologie

Deze module heeft tot doel de student basisvaardigheden op het vlak van entrepreneurship bij te brengen. De studiedelen behoren tot het 2de jaar van het voltijds modeltraject. Technological Business Development Project (3 SP) kan niet gecumuleerd worden met Technological Business Development Project (6 SP).

3ECTS credits - Introduction to Business I
6ECTS credits - Technological Business Development Project
3ECTS credits - Technological Business Development Project
3ECTS credits - Business Aspects of Software Industry
3ECTS credits - Business Aspects of Micro-electronics and Photonics
3ECTS credits - Entrepreneurship

Keuze bedrijfsstage MA IR: elektronica en informatietechnologie.

De facultatieve bedrijfsstage dient bij voorkeur tijdens het zomerreces ingevuld te worden, dit om potentiële conflicten met andere studiedelen te voorkomen. Studenten kunnen de facultatieve Stage: elektrotechniek pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.
2. Reeds ten minste 45 SP studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

6ECTS credits - Internship: Electrical Engineering

Back to top


Master Thesis MA IR: elektronica en informatietechnologie

Registration for the Master Thesis is allowed provided that
1. the student doesn't have a combined bachelor-master enrollment
2. the student has already successfully accomplished 45 ECTS of compulsory courses of the master program (exemptions included).

From the courses listed below, students must obtain 24 ECTS credits.

24ECTS credits - Master Thesis Electronics and IT-Engineering

Back to top