Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme rechten

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Laws in de rechten.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Laws in de rechten.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Master in de Rechten – Criminologie (120 SP) bestaat uit 4 onderdelen:
1) Juridische studiedelen verdiepend I
2) Juridische studiedelen Gespecialiseerd - Criminologie
3) Keuzevakken: Opleidingsspecifiek en Verbredend
4) Masterproef

Opgelet: In 2018-2019 start de eerste fase van de programmawijziging Master in de Rechten
Meer info: https://student.vub.be/programmawijzigingen-opleiding-rechten#home


Juridische studiedelen verdiepend

Alle studiedelen behoren tot het modeltraject eerste Master in de Rechten en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Introduction to Common Law and Legal English
5ECTS credits - Internationaal privaatrecht
7ECTS credits - Masterproef I: onderzoeksplan
5ECTS credits - Wetgevingsleer en -techniek
5ECTS credits - Arbeidsrecht
5ECTS credits - Ondernemingsfiscaliteit
5ECTS credits - Socialezekerheidsrecht
5ECTS credits - Insolventierecht
5ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
5ECTS credits - Financieel-economisch recht
5ECTS credits - Europees recht I

Terug naar boven


Juridische studiedelen Gespecialiseerd – Criminologie

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kunnen pas opgenomen worden indien de student reeds 30 SP van de Masteropleiding heeft verworven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Politiestudies
6ECTS credits - Methoden van het Criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling

Terug naar boven


Keuzevakken II: Opleidingsspecifiek en verbredend

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kunnen pas opgenomen worden indien de student reeds 30 SP van de Masteropleiding heeft verworven.

De student dient 6 studiepunten te kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fiscale bevoegdheid
6ECTS credits - International Law II
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het volkenrecht en de internationale instellingen
6ECTS credits - Sociaal statuut van de zelfstandigen
6ECTS credits - Sociaal handhavings- en procesrecht
6ECTS credits - European Labour and Employment Law
6ECTS credits - Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Economisch en financieel strafrecht
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het strafprocesrecht
6ECTS credits - Comparative Criminal Law and Criminal Procedure
6ECTS credits - Bijzondere strafwetten
6ECTS credits - Bijzonder strafrecht
6ECTS credits - Selected topics of Company Law
6ECTS credits - International and Comparative Economic Law
6ECTS credits - Ethiek sociaaleconomische ordening
6ECTS credits - Intellectuele rechten
6ECTS credits - Vereffening en verdeling
6ECTS credits - Gezondheidsrecht
6ECTS credits - Vraagstukken van nationaal en internationaal procesrecht
6ECTS credits - Selected Topics of Obligations and Contract Law
6ECTS credits - Rechtspositie van het overheidspersoneel
6ECTS credits - Grondige studie van de indirecte belastingen
6ECTS credits - International and European Tax Law
6ECTS credits - Grondige studie van de directe belastingen
6ECTS credits - Recht en geld
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het collectief arbeidsrecht in vergelijkend perspectief
6ECTS credits - Juridische Aspecten van de Informatiemaatschappij
6ECTS credits - Fiscaal procedure- en handhavingsrecht
6ECTS credits - Recht van lokale besturen
6ECTS credits - Economisch publiekrecht
6ECTS credits - European Public law
6ECTS credits - Juridische aspecten van de Europese eenmaking, capita selecta
6ECTS credits - Europees mededingingsrecht
6ECTS credits - Europees recht II

Terug naar boven


Masterproef

Dit studiedeel behoort tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kan pas opgenomen worden indien de student zich in de afstudeerfase bevindt, maw pas als laatste studiedeel in het jaarprogramma kan worden opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

21ECTS credits - Masterproef II: Scriptie

Terug naar boven