Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme maatschappelijke veiligheid
Professional Bachelor's programme orthopedagogie
Professional Bachelor's programme sociaal werk
Professional Bachelor's programme toegepaste psychologie
Academic Bachelor's programme
Master's programme
Licentie
EINDDIPLOMA KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
BA BEDRIJFSMANAGEMENT ENKEL AFSTUD.RICHTING RECHTSPRAKTIJK
BACHELIER ACADÉMIQUE
BACHELIER ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN ACCOMPAGN. PSYCHOÉDUCATIF
BACHELIER ASSISTANT SOCIAL
BACHELIER ASSISTANT EN PSYCHOLOGIE
MASTER ACADÉMIQUE
MASTER HAUTE ÉCOLE TYPE LONG

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor in de Rechten – met studieduurverkorting (121 SP) bestaat uit 2 modules:
1) Module I: Juridische Studiedelen: Inleidend
2) Module II: Juridische Studiedelen: Verdiepend

Alle studiedelen zijn verplicht af te werken. De student dient rekening te houden met de inschrijvingsvereisten per studiedeel. Idealiter worden de studiedelen opgenomen in volgorde van de modules.

Opgelet: In 2018-2019 start de eerste fase in de programmahervorming van de bachelor in de rechten.
Meer informatie: https://student.vub.be/programmawijzigingen-opleiding-rechten#home

In totaal, omvat dit studieplan 121 ECTS credits.


Module I: Juridische Studiedelen: Inleidend

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject Tweede Bachelor in de Rechten – met studieduurverkorting. Alle studiedelen zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 59 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Inleiding tot het recht
9ECTS credits - Rechtsmethodologie I
6ECTS credits - Historische inleiding van het Privaatrecht
6ECTS credits - Verbintenissen uit overeenkomst en uit eenzijdige wilsuiting
5ECTS credits - Personenrecht (natuurlijke en rechtspersonen)
3ECTS credits - Boekhoud- en jaarrekeningenrecht
5ECTS credits - Contractenrecht
9ECTS credits - Grondwettelijk Recht
3ECTS credits - Verbintenissen uit wet en uit rechtsregel
4ECTS credits - Zakenrecht (met inbegrip van zakelijke zekerheden)

Terug naar boven


Module II: Juridische Studiedelen: verdiepend

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject Derde Bachelor in de Rechten – met studieduurverkorting. In module 2: Alle studiedelen zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 61 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Gerechtelijk recht
9ECTS credits - Rechtsmethodologie III
4ECTS credits - Handelsrecht
4ECTS credits - Rechtsbescherming tegenover de overheid
5ECTS credits - Bestuursrecht
5ECTS credits - Strafrecht
5ECTS credits - Gezins- en familiaal vermogensrecht
4ECTS credits - Internationaal recht I
5ECTS credits - Personenbelasting
6ECTS credits - Strafprocesrecht
4ECTS credits - Vennootschapsrecht
4ECTS credits - Introduction à la recherche scientifique en droit

Terug naar boven