Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor in de Rechten (180 SP) bestaat uit 4 modules:
1) Module I: Reflectiestudiedelen
2) Module II: Juridische Studiedelen: Algemeen
3) Module III: Juridische Studiedelen: Inleidend
4) Module IV: Juridische Studiedelen: Verdiepend

De eerste twee modules vormen samen het modeltraject eerste Bachelor in de Rechten (60 SP). Modules III en IV vormen samen het modeltraject tweede Bachelor in de Rechten en derde Bachelor in de Rechten. Hierbij dient de student rekening te houden met de inschrijvingsvereisten per module en/of studiedeel. Idealiter worden de studiedelen opgenomen in volgorde van de modules.

Opgelet: In 2018-2019 start de eerste fase in de programmahervorming van de bachelor in de rechten.
Meer informatie: https://student.vub.be/programmawijzigingen-opleiding-rechten#home


Module I: Reflectiestudiedelen

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste bachelor. Alle studiedelen zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Politieke geschiedenis van België
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Economie
3ECTS credits - Psychologie
6ECTS credits - Inleiding tot de rechtsfilosofie

Terug naar boven


Module II: Juridische Studiedelen: algemeen

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste bachelor. Alle studiedelen zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Historische inleiding van het Privaatrecht
6ECTS credits - Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht
9ECTS credits - Rechtsmethodologie I
9ECTS credits - Inleiding tot het recht

Terug naar boven


Module III: Juridische studiedelen: Inleidend

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject tweede bachelor. Deze studiedelen zijn onderworpen aan regels van volgtijdelijkheid en zijn allen verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 59 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Grondwettelijk Recht
5ECTS credits - Personenrecht (natuurlijke en rechtspersonen)
3ECTS credits - Boekhoud- en jaarrekeningenrecht
6ECTS credits - Verbintenissen uit overeenkomst en uit eenzijdige wilsuiting
3ECTS credits - Verbintenissen uit wet en uit rechtsregel
5ECTS credits - Contractenrecht
4ECTS credits - Zakenrecht (met inbegrip van zakelijke zekerheden)
12ECTS credits - Rechtsmethodologie II en Français juridique

Terug naar boven


Module IV: Juridische studiedelen: Verdiepend

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject derde bachelor. Deze studiedelen zijn onderworpen aan regels van volgtijdelijkheid en kunnen opgenomen worden indien de student minimum 60 SP heeft verworven in de opleiding Bachelor in de Rechten.

Alle studiedelen zijn verplicht af te werken.

LET OP: 'Personenbelasting' kan door de studenten Bachelor in de Rechten enkel in het tweede semester gevolgd worden!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 61 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Gerechtelijk recht
4ECTS credits - Internationaal recht I
9ECTS credits - Rechtsmethodologie III
4ECTS credits - Introduction à la recherche scientifique en droit
4ECTS credits - Handelsrecht
5ECTS credits - Bestuursrecht
4ECTS credits - Rechtsbescherming tegenover de overheid
5ECTS credits - Strafrecht
6ECTS credits - Strafprocesrecht
4ECTS credits - Vennootschapsrecht
5ECTS credits - Personenbelasting
5ECTS credits - Gezins- en familiaal vermogensrecht

Terug naar boven