6 ECTS credits
170 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1017580BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten geslaagd zijn minstens 30 ECTS-credits op bachelorniveau.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep en betrokken faculteiten/vakgroepen
Elektronica en Informatica
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Onderwijsteam
Johan STIENS (titularis)
Peter SCHELKENS
Jürgen VAN ERPS
Onderdelen en contacturen
39 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
118 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

De cursus is bedoeld als inleiding tot de technologische werking en toepassingen van elektriciteit, elektronica, fotonica, electronische sensoren en datanetwerken. Binnen deze cursus wordt hiervan een kort overzicht gegeven met de bedoeling de student een principieel begrip te geven van de werking, mogelijkheden en het belang van deze technologische families en hun toepassingen.

Inhoud

Deel I: elektriciteit en elektronica

-               Maatschappelijk belang and electronica en zijn toepassingen

-               Elektriciteit

·             Basisbegrippen van de elektriciteit

·             Basisbegrippen van de elektriciteitsproductie en distributie

·             Inleiding tot de DC netwerkanalyse

·             Inleiding tot de AC netwerkanalyse

-               Analoge signaalverwerking

·        De operationele versterker

·        (De-)modulatieconcepten

-               Halfgeleiders

·        Basisbegrippen uit de halfgeleiderfysica

·        De diode en zijn toepassingen

·        Overzicht van transistoren

·        De veldeffect transistor

·        CMOS technologie, Moore and More-than-Moore

-               Digitale signaalverwerking

·        Logische en combinatorische  schakelingen

·        Sequentiële schakelingen

·        Programmeerbare schakelingen

·        Netwerken: fysische laag en protocol

Deel II: fotonica
- Inleiding:

·        Wat is fotonica?

·        Wat is het maatschappelijk belang ervan?

·        Economische aspecten

- Basisbegrippen uit de optica en fotonica

·        Interactie van licht met materie: absorptie, verstrooiing, dispersie

·        Lichtpropagatie: reflectie en refractie

·        Lenswerking en modelleren van optische systemen

·        Opwekken van licht met lasers: opbouw, werking en eigenschappen

·        Opvangen van licht met fotodetectoren: werking en eigenschappen

- Toepassingen van de fotonica:

·        Beeldschermen

·        Verlichting

·        Optische sensoren

·        Optische vezels en optische telecommunicatienetwerken

·        Spectroscopie

·        (Anti-)reflectiecoatings

·        Lenzen en lensfabricage, adaptieve optica

·        Zonnecellen

·        Beeldopnemers

Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Cursusnota en slides
Bijkomende info

Toelichting werkvormberekening

 • Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
 • Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
 • Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

HOC: 39 uur (13 x 3 uur)

WPO: 13 uur (13 x 1 uur)

ZELF: 118 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester: 78 uur
  • a rato van 4 uur per HOC: 52 uur
  • a rato van 2 uur per WPO: 26 uur
 • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

Van de student wordt vooral een kwalitatief inzicht verwacht in de basisbegrippen en -toepassingen van elektriciteit, elektronica en fotonica. De nadruk ligt op de mogelijkheden wat toepassingen betreft, zodat de student in staat is om constructief te overleggen met electronici, fotonici en technologen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Electriciteit/Electronica met een wegingsfactor 66 en aldus 66% van het totale eindcijfer.
 • Fotonica met een wegingsfactor 34 en aldus 34% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen is schriftelijk, open boek. Alleen cursusmateriaal op papier mag hierbij gebruikt worden. Deel I (elektriciteit en elektronica) telt voor 2/3, Deel II (fotonica) telt voor 1/3 in het eindresultaat.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit of Financie- en verzekeringswezen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Logistiek Management of Professionele bachelor toegepaste informatica
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Marketing
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Verkort traject na vooropleiding Industriële wetenschappen of Ingenieurswetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur: Standaard traject