6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1013729BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Adrian MUNTEANU (titularis)
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
18 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
12 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud
1. Analyse van periodieke signalen – de Fourierserie
2. Analyse van niet-periodieke signalen – de Fouriertransformatie, de fysische interpretatie van spectrale analyses, de Dirac distributie, convolutie van continue signalen, de Laplacetransformatie.
3. Analyse van discrete signalen – de z-transformatie, convolutie van discrete signalen, de discrete Fouriertransformatie, eindige impulsresponsfilters, oneindige impulsresponsfilters, filterbanken.
4. Willekeurige signalen, stochastische processen, statistische analyse van lineaire systemen, Wiener-Khintchin theorema
5. Tijd-frequentie representaties, de continue Wavelettransformatie, de discrete Wavelet- transformatie
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursusnotas van de individuele hoofdstukken, ftp://ftp.etro.vub.ac.be/
Handboek (Aanbevolen) : Understanding Digital Signal Processing, Richard G. Lyons, 3de, Pearson Education, 9780137027415, 2010
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Steven W. Smith, 1st edition, BIB, 9780966017632, 1997
Handboek (Aanbevolen) : Discrete-Time Signal Processing, A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, 3de, Prentice Hall, 9781292025728, 2013
Bijkomende info
Cursusnotas van de individuele hoofdstukken: 
ftp://ftp.etro.vub.ac.be/

Als complementair materiaal kan praktisch elk boek over digitale signaalverwerking gebruikt worden. Volgende boeken zijn uitstekend introductiemateriaal omdat ze op een intuïtieve wijze digitale signaalverwerking belichten:
1. Understanding Digital Signal Processing by Richard G. Lyons, Publisher: Pearson Education; 1st edition (November 6, 1996), ISBN-13: 978-0201634679
2. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing by Steven W. Smith, Publisher: California Technical Pub.; 1st edition (1997), ISBN-13: 978-0966017632.

Een klassieker over digitale signaalverwerking is tot slot:
3. Discrete-Time Signal Processing by A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Prentice Hall; 2nd edition (February 15, 1999)  ISBN-13: 978-0137549207
Leerresultaten

Algemene competenties

Het doel van deze cursus is om de student in te leiden in de belangrijkste wiskundige technieken gebruikt in signaalverwerking, waaronder de analyse van continue periodieke en niet-periodieke signalen, de Fouriertransformatie, de Laplacetransformatie, de z-transformatie, filters en filterbanken en de Wavelettransformatie. De cursus introduceert ook enkele begrippen uit de statistiek en statistische analyse van lineaire systemen. De wiskundige technieken vinden hun toepassing in nagenoeg elk domein dat signaalverwerking vereist, zoals ingenieurswetenschappen, fysica, economie, chemie en toegepaste wiskunde. In het domein van ingenieurswetenschappen omvat het toepassingsgebied digitale communicatie, signaal- en beeldverwerking, datacompressie, medische beeldvorming, en multimediaverwerking, om er maar enkele te noemen.

Deze cursus introduceert de basisconcepten en –formalismen die nodig zijn voor het gebruik van de wiskundigen technieken. Gedurende de seminaries hebben de studenten tevens de kans om deze technieken in te oefenen en ze te ontplooien in praktische toepassingen. Na afloop zal de student in staat zijn de wiskundige technieken grondig te begrijpen en bovendien beschikken over de vaardigheden om deze toe te passen in zowel theoretische als praktische problemen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • theorie examen met een wegingsfactor 65 en aldus 65% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Het examen omvat een theoretisch deel en een oefeningexamen. Het theoretisch gedeelte is gestructureerd als volgt: (1) 90 minuten voor een gedetailleerde voorbereiding van de antwoorden (zonder cursussyllabus), en (2) ongeveer 20 minuten discussie over de hoofdvragen en een aantal bijkomende vragen over andere domeinen dan de hoofdvragen.65% van het totaal aantal punten is te verdienen met het theoretisch examen. De overige 35% zijn te behalen met de oefeningen.
  • Oefeningenexamen met een wegingsfactor 35 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Het oefeningexamen bestaat uit 4 uur voorbereiding en een mondelinge verdediging van 20 minuten.
    65% van het totaal aantal punten is te verdienen met het theoretisch examen. De overige 35% zijn te behalen met de oefeningen.

Aanvullende info mbt evaluatie
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Het examen omvat een theoretisch deel en een oefeningexamen. Het theoretisch gedeelte is gestructureerd als volgt: (1) 90 minuten voor een gedetailleerde voorbereiding van de antwoorden (zonder cursussyllabus), en (2) ongeveer 20 minuten discussie over de hoofdvragen en een aantal bijkomende vragen over andere domeinen dan de hoofdvragen.
Het oefeningexamen bestaat uit 4 uur voorbereiding en een mondelinge verdediging van 20 minuten.
65% van het totaal aantal punten is te verdienen met het theoretisch examen. De overige 35% zijn te behalen met de oefeningen.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject