3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017602EER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Vooraleer je een inschrijving kan nemen voor 'stralingsbescherming en wetgeving' dien je geslaagd te zijn voor medical physics
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Michel SONCK (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Geschiedenis van de stralingsbescherming; interactie ioniserende straling en materie; effecten van ioniserende straling; risicoperceptie; stralingsrisico; principes van stralingsbescherming; nationale en internationale context; Europese regelgeving; nationale regelgeving; stralingsbescherming in de praktijk (medische en industriële toepassingen - dosisberekening en afschermingberekening)

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Radiation Protection and Regulations, -, M. Sonck, -, -, -, 2013
Bijkomende info

nihil

Leerresultaten

Algemene competenties

De doelstelling van deze cursus is de student in staat te stellen om de risico's voor de gezondheid in het algemeen verbonden aan het gebruik ioniserende straling te begrijpen en te interpreteren. Na het beƫindigen van dit studiedeel dient de student in staat te zijn het algemene stralingsrisico verbonden aan een activiteit of een bepaalde handeling in te schatten en hierover te communiceren, de blootstellingskritische onderdelen van de activiteit te identificeren en de nodige maatregelen ter bescherming te kunnen voorstellen. Daarnaast dient de student de wijze te begrijpen waarop internationaal de regelgeving inzake stralingsbescherming tot stand komt en de algemene inhoud van de internationale (Europese) en de nationale regelgeving te kennen en te begrijpen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding; gesloten boek examen

Aanvullende info mbt evaluatie

nihil

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Postgraduate Certificate Expert Medical Physics: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)