3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4011258ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Hichem SAHLI (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud
De student(en) kunnen kiezen uit een jaarlijks opgemaakte lijst van typeproblemen.

Zie hiertoe de volgende URL:

http://www.etro.vub.ac.be/Education/WC/Display_WC_Proposals.asp

(Volg de link Education, Work College Proposals op http://www.etro.vub.ac.be)
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursusmateriaal via http://www.etro.vub.ac.be, http://www.etro.vub.ac.be
Bijkomende info

Consulteer de valvas van de vakgroep ETRO (gebouw K, 5e verdiep) of kijk naar de website van de vakgroep i.v.m. meer informatie aangaande lopende onderzoeksprojecten.

http://www.etro.vub.ac.be

Alle documentatie en/of referenties om het probleem aan te pakken worden medegedeeld.

Leerresultaten

Algemene competenties

Met dit werkcollege komt de student in contact met het wetenschappelijk onderzoek in multimedia. De student wordt ingeschakeld in een van de onderzoeksploegen zodat hij/zij kan meewerken aan een actueel onderwerp.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie/Rapport met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: In samenspraak met de promotor en de begeleider(s).
    De eindbeoordeling is gebaseerd op een voordracht en/of een uitgebreid rapport over de werkzaamheden.

Aanvullende info mbt evaluatie

In samenspraak met de promotor en de begeleider(s).

De eindbeoordeling is gebaseerd op een voordracht en/of een uitgebreid rapport over de werkzaamheden.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen: Standaard traject
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: profiel artificiƫle intelligentie
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: profiel multimedia
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Profiel Software Languages and Software Engineering