3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1010886BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om te kunnen inschrijven voor Informatie en Communicatietechnologie moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor Informatica en voor Toegepaste elektriciteit.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep en betrokken faculteiten/vakgroepen
Elektriciteit
Elektronica en Informatica
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Onderwijsteam
Gerd VANDERSTEEN
Heidi OTTEVAERE
John LATAIRE (titularis)
Jef VANDEMEULEBROUCKE
Onderdelen en contacturen
48 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

Het doel van dit werkcollege is meervoudig. Enerzijds is het de bedoeling om een brug te slaan tussen de theoretische vakken en de praktijk om zo het motivatie van de studenten te verhogen. Anderzijds heeft het werkcollege tot doel om de studenten te laten proeven van elektronica, fotonica en informatietechnologie (EIT), en van controle technologie zodat de studenten een gefundeerde keuze kunnen maken voor hun verdere studiekeuze. Een laatste doelstelling is om studenten die later geen EIT volgen toch een brede basis te geven ivm EIT en controle technieken.

De opdracht van het werkcollege bestaat erin om de ping-pong balletje gecontroleerd te laten zweven op een ingestelde hoogte. Dit ping-pong balletje bevindt zich in een verticaal opgestelde plexiglasbuis en wordt door een ventilator omhoog geblazen.

In een eerst fase wordt een gewenste positie vast gekozen, wordt de positie opgemeten en wordt een stuursignaal gerealiseerd en aangelegd aan de ventilator. Hiervoor dient zowel een (kleine) hoeveelheid elektronica ontworpen te worden, als een microcontroller (deels) geprogrammeerd te worden. Ook het bestukken van een professionele printplaat (gebruikmakende van smd technologie) komt hier aan de orde.

In een tweede fase ga je de gewenste positie laten variëren en moet het balletje een variable traject volgen. Dit traject kan gedefinieerd worden via een groot aantal mogelijkheden, gaande van beeldherkenning van de positie van je hand, een laser-gebaseerd scanning-meetsysteem, een geluidsniveaumeting, en ja, zelf het aansturen van de hoogte over het internet naar een microcontroller (vb via een Arduino). De uitwerking hiervan hangt zeer sterk af van de creativiteit en interesse van de studenten.

De studenten werken in groepen van 4 of 5 personen, en elke groep krijgt een basisopstelling, die bestaat uit

 • een pingpongtoren, bestaande uit de buis, de ventilator, de pingpongbal en een statief
  een vermogensturing, die het vermogen naar de ventilator stuurt
 • meerdere sensoren die de positie van de bal in de buis omzet naar een elektrische spanning
 • een microcontroller bord waarmee je de sensormetingen via USB kan ophalen, de gewenste posities kan doorgeven en een digitale regelaar kan bouwen in C.
 • elektronische componenten, prikborden en printen circuit boards (PCBs) om de nodige elektronische schakelingen te realiseren.
 • PCs (hard- en software) om de metingen uit te lezen, te verwerken (het controle algoritme), en de sturing te realiseren. Java is hierbij de voertaal, waar je gaandeweg ervaring mee opbouwt.
Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Een map met technische documentatie over de verschillende onderdelen, schemas, data sheet en handleidingen zijn voorhanden
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Een minimale applicatie die de communicatie met de microcontroller mogelijk maakt
Bijkomende info

• Een map met technische documentatie over de verschillende onderdelen, schemas, data sheet en handleidingen zijn voorhanden
• Een minimale applicatie die de communicatie met de microcontroller mogelijk maakt

Leerresultaten

Algemene competenties

Dit technologieproject geeft je een voorsmaakje van een aantal essentiële vaardigheden van een ingenieur. De nadruk wordt gelegd op de vaardigheden die binnen de EIT richting verder worden ontwikkeld.
• het concept van een systeem intuitief leren benaderen. Dit is een van de kernbegrippen voor het dagelijks abstract denken van de ingenieur
• de systeemaanpak leren gebruiken voor het ontwerp van een technische oplossing en het debuggen ervan. Hier leer je je de “what-if” technieken eigen maken.
• het kritisch inschatten van de voordelen en de nadelen van een eigen ontwerp. De sterke punten leren benutten en creatieve oplossingen leren uitdokteren voor de problemen
• Eerlijk technisch leren rapporteren over de specificaties en de toestand van een ontwerp en de overdracht van de kennis over het ontwerp naar collega´s aanleren.
• de werkverdeling en de samenwerking in groepsverband beheren, om zo in concensus naar een resultaat toe te werken
• het zelfstandig aanleren van nieuwe technieken en concepten, die gebaseerd zijn op de eerder verworven basisvaardigheden.
De praktische, direct inzetbare skills die dit onderdeel je bijbrengt zijn
• het ontdekken van de vele facetten van analoge en digitale electronica, controle, signaalverwerking en (micro)optica.
• het leren bijhouden van een laboboek als ruggegraat voor de rapportering en de overdracht van projectresultaten
• het aftasten van de grens tussen hardware en software in eletronische ingenieurstoepassingen

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

WPO Groepswerk bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • evaluatie persoonlijk werk met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: De individuele beoordeling is gebaseerd op
  • Het stellen van meer diepgaande vragen over hetgeen je zelf hebt gerealiseerd.
  • Het uitleggen van de keuzes en het begrijpen van de grote lijnen van elk onderdeel. Het gebruik van het laboboek is zeker toegelaten voor deze twee eerste punten.
  • Kritische evaluatie van de werking van de groep en de individuele bijdrage van de leden.
  Indien een student in eerste zittijd een onvoldoende zou halen voor dit werkcollege geldt volgende regeling voor de tweede zittijd:
  • De punten behaald voor het groepswerk en de evaluatie van de bijdrage tot de groep blijven behouden.

Binnen de categorie WPO Groepswerk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • rapport en presentatie met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: De beoordeling van de groep gebeurt op basis van:
  • De creativiteit van de aangereikte oplossing. Het is niet omdat iets niet werkt, dat het niet goed of creatief is. Wij moedigen je aan om risico´s te nemen in je wetenschappelijke keuzes!
  • Het begrip van de gebruikte technieken. Zorg er voor dat je begrijpt wat je gebruikt. Gedurende de labo´s zijn we er om jullie de nodige uitleg te verschaffen
  • De schriftelijke rapportering. Deze gebeurt via het laboboek. In dit boek noteer je wat je hebt gerealiseerd, je berekeningen, de schema´s van je schakelingen, en alles wat je niet mag vergeten en je wenst te gebruiken in de mondelinge verdediging
  • De mondelinge presentatie en de demo. De groepsleden vertellen elk over hun bijdrage en hoe deze in het project past.

Aanvullende info mbt evaluatie

Er wordt voor dit werkcollege voor een permante evaluatie gehanteerd. Dit gebeurt met de volledige begeleidende staf. De punten worden in consensus toegekend, rekening houdend met de volgende criteria:

 • De creativiteit van de voorgestelde oplossingen. Het al dan niet (goed) functioneren is hier geen bepalende factor. We wensen de studenten te stimuleren om creatieve ideeën uit te proberen, ook al houdt dit risico’s in.
 • Het gebruik van ICT in al zijn facetten (and analoge tot digitale oplossingen), en niet zozeer een specialisatie in 1 sub domain.
 • Het begrijpen van de gebruikte technieken. De nodige informatie en uitleg wordt hiertoe tijdens de labo’s verschaft.
 • Het bijhouden van de evolutie van het ontwerp in een laboboek. Dit boek bevat the schema’s resultaten, berekeningen, the redeneringen achter de ontwerpbeslissingen …
 • Het presenteren en demonstreren van resultaten. Hierbij wordt er ook gepeild naar de individuele bijdragen van iedere student.
 • De individuele kennis van iedere student door het stellen van vragen over de delen die door hem/haar gerealiseerd werden.
 • Een kritische evaluatie over het functioneren van de groep en de individuele bijdrages van iedere student tot de groep.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject elektronica en informatietechnologie na vooropleiding industriële wetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Startplan