6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1005634BER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onderwerpen
Advanced History of Literature in English : Prose
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Taal- en Letterkunde
Onderwijsteam
Elisabeth BEKERS (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
75 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud
This course illustrates the postwar diversification of the British literary canon by examining contemporary Black British Women’s Writing. It draws on feminist literary criticism as well as black criticism to discuss a selection of older and more recent literary texts of different genres and with different thematic interests, written by women of African descent (once) resident in Britain.
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Writing Guide for Students of Literature in English, Bekers, Elisabeth, et al, Vrije Universiteit Brussel, 2013
Handboek (Vereist) : MLA Handbook for Writers of Research Papers, Gibaldi, Joseph, MLA, 9781603290241, 2009
Bijkomende info

Teaching Method
Introductory lecture and discussion seminars in English. Students prepare for each seminar by means of list of discussion topics and/or additional reading assignments (mostly theoretical texts) and lead the seminar discussion of one of the assigned topics. Students are encouraged to adopt a critical attitude towards the sources they consult. They may confer with their instructor when preparing for their presentations. Critical evaluation of texts and literary criticism is expected.

See reading list on PointCarré.
 

Leerresultaten

Algemene competenties

The students gain insight into the development of Black British Women’s Writing. They learn to use feminist (literary) criticism as well as black (literary) criticism to analyse individual literary works by black British women. They learn to share their interpretations orally as well as in writing.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
WPO Groepswerk bepaalt 50% van het eindcijfer

ZELF Paper bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie WPO Groepswerk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie + discussie met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Studenten dienen aan beide examendelen (presentatie én examenpaper) deel te nemen om een eindscore te kunnen krijgen. Wie niet aan beide delen deelneemt, krijgt automatisch een „afwezig” als eindscore. Studenten dienen op de examenpaper minimum 7/20 te halen om een eindscore te kunnen krijgen. Zo niet, dan wordt de eindscore automatisch 0/20.

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Studenten dienen aan beide examendelen (presentatie én examenpaper) deel te nemen om een eindscore te kunnen krijgen. Wie niet aan beide delen deelneemt, krijgt automatisch een „afwezig” als eindscore. Studenten dienen op de examenpaper minimum 7/20 te halen om een eindscore te kunnen krijgen. Zo niet, dan wordt de eindscore automatisch 0/20.

Aanvullende info mbt evaluatie

Students are required to take both parts of the exam (presentation and exam paper) in order to receive a mark for the course. Students who fail to do so automatically are marked as "absent" (AFW). Students are required to obtain at least 07/20 for the exam paper in order to receive a mark for the course. Students who fail to do so automatically obtain 0/20 for the course.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 1 taal
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 1 taal
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel taalpsychologie en taalpathologie - 1 taal
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel theaterstudie - 1 taal
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 2 talen
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 2 talen
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel taalpsychologie en taalpathologie - 2 talen
Master of Arts in de taal- en letterkunde: profiel theaterstudie - 2 talen
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Theatre Studies 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Theatre Studies 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)