3 ECTS credits
80 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4001116ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Bart JANSEN (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

In samenspraak met de docent wordt een onderwerp binnen de informatica geselecteerd dat aansluit bij de voorkennis, interesse gebieden van de student en de andere vakken gevolgd door de student. Dit onderwerp wordt door de student op zelfstandige basis bestudeerd en in samenspraak met de docent wordt een preciese taakomschrijving gemaakt. De gemaakte vorderingen worden wekelijks besproken met de docent.

De student presenteert zijn werkzaamheden in een schriftelijk verslag en een presentatie voor de docent, de andere studenten en eventuele gasten.

Bijkomende info

Afhankelijk van de research topic

Leerresultaten

Algemene competenties

Computer engineering.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
WPO Presentatie bepaalt 50% van het eindcijfer

WPO Verslag bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie WPO Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie en discussie met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Een mondelinge presentatie van de werkzaamheden voor de docent, de studenten en eventuele gasten; gevolgd door vragen en discussie.

Binnen de categorie WPO Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk verslag met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Het schriftelijk verslag beschrijft uitgebreid alle werkzaamheden tijdens het werkcollege, inclusief het proces om het bekomen eindresultaat te bereiken.

Aanvullende info mbt evaluatie
Voorstelling van een verslag

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen: Standaard traject