Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Theoretische en praktische vervolgopleiding in echocardiografie die voldoet aan de vereisten 'advanced echocardiography' van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) en volgt de aanbevelingen zoals gepubliceerd in:  
Neskovic, A et all., Focus cardiac ultrasound core curriculum and core syllabus of the European Association of Cardiovascular Imaging, European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, Volume 19, Issue 5, May 2018, Pages 475–481, https://doi.org/10.1093/ehjci/jey006 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven