Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Traject na vooropleiding academische bachelor
Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met één of twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Trajectory after a non-linguistic master programme (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven