Vrije Universiteit Brussel

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica GAST


Masterspecifieke keuzestudiedelen voltijds modeltraject MA in de IR : Fotonica

Deze module omvat de masterspecifieke keuzestudiedelen uit het voltijds modeltraject van de opleiding Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica die aan de VUB gedoceerd worden.

4ECTS credits - Introduction to Quantum Physics for Electrical Engineering
4ECTS credits - Internship in Photonics
4ECTS credits - Technological processes for photonics and electronics: Laboratory
4ECTS credits - Biophotonics
4ECTS credits - High Speed Photonic Components
4ECTS credits - Design of Refractive and Diffractive Optical Imaging Systems
4ECTS credits - Micro- and nanophotonic semiconductor devices
4ECTS credits - Optical Design of Non-Imaging Systems with Ray-tracing software
4ECTS credits - Quantum optics

Terug naar boven


Keuzepakketten uit het voltijds modeltraject MA IR : fotonica

"Deze module omvat de keuzepakketten die aan de VUB worden gedoceerd. De student kan één van de volgende keuzepakketten kiezen:
- Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (12 SP verplicht + 8 SP keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Audiovisuele verwerking (12 SP verplicht + 8 SP keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Telecommunicatie (14 SP verplicht + 6 SP keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Computer Engineering (12 SP verplicht + 8 SP keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Elektronica (19 SP verplicht)
- Keuzepakket Technologisch ondernemen (6 SP verplicht + 12 SP keuzestudiedelen) Binnen het gekozen pakket moet de student ten minste 18 SP, 19 SP of 20 SP afwerken, conform de modaliteiten eigen aan dat pakket. Sommige pakketten bestaan enkel uit verplichte studiedelen, anderen enkel uit keuzestudiedelen of uit verplichte en keuzestudiedelen.

Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (12 SP verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 3 studiedelen verplicht voltooid te worden.

4ECTS credits - Identification of Dynamical Systems
4ECTS credits - Measuring and Modelling of Nonlinear Systems
4ECTS credits - Gevorderde controletechnieken

Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (8 SP keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 8 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

3ECTS credits - CAE-tools for the Design of Analog Electronic Circuits
4ECTS credits - Industriële meetomgevingen

Keuzepakket Audiovisuele verwerking (12 SP verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 2 studiedelen verplicht voltooid te worden.

6ECTS credits - Digitale spraak- en audiobewerking

Keuzepakket Audiovisuele verwerking (8 SP keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 8 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

3ECTS credits - Werkcollege multimedia
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
6ECTS credits - Parallelism and Distribution
3ECTS credits - Cryptografie

Keuzepakket Telecommunicatie (14 SP verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 4 studiedelen verplicht voltooid te worden.

3ECTS credits - Werkcollege multimedia
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
3ECTS credits - Image and Video Technology

Keuzepakket Telecommunicatie (6 SP keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 6 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

6ECTS credits - Stem, beeld, navigatie en telemetrie
3ECTS credits - Capita selecta Telecom
3ECTS credits - Cryptografie

Keuzepakket Computer Engineering (12 SP verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende 3 studiedelen verplicht voltooid te worden.

4ECTS credits - Gedistribueerde verwerking en opslagarchitecturen

Keuzepakket Computer Engineering (8 SP keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 8 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

3ECTS credits - Advanced Programming Concepts
3ECTS credits - Multiprocessors and Reconfigurable Architectures
6ECTS credits - Techniques of Artificial Intelligence
6ECTS credits - Compilers
3ECTS credits - Cryptografie

Keuzepakket Elektronica (19 SP verplichte studiedelen)

Binnen dit keuzepakket dienen volgende 3 studiedelen verplicht voltooid te worden.

5ECTS credits - Analoge elektronica

Keuzepakket Technologisch ondernemen (6 SP verplichte studiedelen)

Binnen dit keuzepakket dient volgend studiedeel verplicht voltooid te worden.

6ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Technological Business Development Project

Keuzepakket Technologisch ondernemen (12 SP keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 12 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

6ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Technological Business Development Project

Terug naar boven