Vrije Universiteit Brussel

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Incoming Exchange Students can make a choice among the following courses.


Master Kunstwetenschappen en Archeologie aanbod Incoming Erasmus

Exchange students

6ECTS credits - Urban Archaeology
6ECTS credits - Hedendaagse kunst
6ECTS credits - Kunst en Participatie
6ECTS credits - Photographs and their publics
6ECTS credits - Etiologie van cultureel en artistiek gedrag
6ECTS credits - Archeologie van de kust en de zee
6ECTS credits - Sprekende artefacten
6ECTS credits - Cultureel Erfgoed: theorie, beleid en praktijk
6ECTS credits - Museumdidactiek in de praktijk
6ECTS credits - Visuele cultuur van de vroegmoderne periode

Terug naar boven