Vrije Universiteit Brussel

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Incoming Exchange Students can make a choice among the following courses.


Master Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen incoming Erasmus

Exchange students

6ECTS credits - Critical Issues in Analytical Philosophy
3ECTS credits - Scientific Integrity
6ECTS credits - Humanistiek en zingeving
6ECTS credits - Filosofie van de Verlichting
6ECTS credits - History and Philosophy of Scientific Methodology
6ECTS credits - Humanistiek en humanisering
6ECTS credits - Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie
6ECTS credits - History and theory of Freemasonry

Terug naar boven