Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Overzicht inhoud van dit studieplan

De verantwoordelijke van deze afstudeerrichting is prof. Peter Clarys.

In de opleidingsonderdeelfiches wordt beschreven welke competenties beoogd worden. Elke competentie wordt beschreven in vier niveaus (ISES):
Niveau 1: Basis kennis en/of gedrag, met begeleiding, toepassing binnen afgebakende context
Niveau 2: Past competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situatie
Niveau 3: Zelfstandige toepassing van competentie in meer complexe situaties
Niveau 4: Flexibele toepassing van competentie in complexe situaties. Is in staat om competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen.


Fysieke activiteit, Fitheid en Gezondheid minor onderzoeksmatige verdieping

Deze opleidingsonderdelen behoren tot het eerste masterjaar. Alle vakken zijn verplicht af te werken..

Eerste jaar - verplicht

Deze opleidingsonderdelen behoren tot het eerste masterjaar en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 46 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Exercise and performance in health and disease
4ECTS credits - Professionele stage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - deel I
10ECTS credits - Masterproef in de bewegings- en sportwetenschappen deel I
3ECTS credits - Inleiding tot boekhouden en financiën
3ECTS credits - Grondslagen van de fysieke fitheid I
6ECTS credits - Beleid, ethiek en recht in bewegen en sport
3ECTS credits - Aanvullende statistiek in de bewegingswetenschappen
5ECTS credits - Nutritionele aspecten van fitheid en gezondheid
5ECTS credits - Grondslagen van de fysieke fitheid II
3ECTS credits - Bewegings- en gezondheidsbevordering I

Eerste jaar - keuze bewegingsvorming

Studenten nemen het studiedeel Bewegingsvorming en Methodiek IV op in het traject.
Studenten met een topsportstatuut 'A internationaal' kunnen de bewegingsvorming vervangen door 'Topsportspecifieke carrièreplanning IV'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Topsportspecifieke carrièreplanning IV
3ECTS credits - Bewegingsvorming en methodiek IV

eerste jaar - profiel onderzoek

Deze opleidingsonderdelen behoren tot het eerste masterjaar en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 16 ECTS credits worden geselecteerd.

8ECTS credits - Gespecialiseerde wetenschappelijke begeleiding in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
8ECTS credits - Onderzoeksstage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid deel I

Terug naar boven


Fysieke activiteit, Fitheid en Gezondheid minor onderzoeksmatige verdieping

.

Tweede jaar - verplicht

Deze opleidingsonderdelen behoren tot het tweede masterjaar en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 41 ECTS credits worden geselecteerd.

10ECTS credits - Professionele stage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - deel II
3ECTS credits - Geïntegreerde werkperiode : wintersporten
4ECTS credits - Capita selecta: nieuwe trends en toepassingen in fitnessbegeleiding
5ECTS credits - Fitheid en fysieke activiteit bij specifieke doelgroepen
5ECTS credits - Micro- en macro-economische aspecten van gezondheid en fitheid
14ECTS credits - Masterproef in de bewegings- en sportwetenschappen deel II

Tweede jaar - vrije keuze

De student neemt een verbredend keuzevak op uit het VUB-ULB-UGent aanbod.

Naast onderstaande lijst kan de student opteren voor het keuzevak 'Voedingsleer 2' (EhB) of 'Ethiek binnen gezondheidsbevordering' (Ugent). Indien de student een van deze vakken wenst te volgen, dient hij contact op te nemen met de studietrajectbegeleider voor de registratie van het keuzevak.

Inschrijven voor 'Academic English 1' of 'Academic English 2' kan pas na het afleggen van de placement test.

Hiernaast kan de student steeds zelf een voorstel van keuzevak indienen.
De opleidingsverantwoordelijke Prof. Peter Clarys moet akkoord gaan met het gekozen keuzevak. Na goedkeuring registreert de studietrajectbegeleider het gekozen keuzevak.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten)
3ECTS credits - Public Health
5ECTS credits - Extern studiedeel (5 studiepunten) Variant 2
3ECTS credits - Academic English I
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Data-driven Technology and Society
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
3ECTS credits - Good clinical practice en klinische studies
3ECTS credits - Kwalitatief onderzoek voor gezondheidswetenschappen
3ECTS credits - Scientific Integrity
3ECTS credits - Ergonomie en preventie
3ECTS credits - Journalistiek en burgerschap: een praktische introductie

tweede jaar - profiel onderzoek

Deze opleidingsonderdelen behoren tot het tweede masterjaar en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Bewegings- en gezondheidsbevordering II
8ECTS credits - Onderzoeksstage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid deel II

Terug naar boven