Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme taal- en letterkunde
Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de talen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de talen AR 1 Taal


Jaar 1 van de Educatieve master in de talen AR 1 Taal

Er wordt aangeraden de verplichte vakken van het eerste jaar aan te vullen met 21 ECTS aan taalspecifieke of keuzevakken.

Studenten kunnen binnen dit programma enkel de vakdidactiek NT 2 (1 en 2) kiezen indien ze als taal Nederlands kiezen. Elke andere combinatie tussen de talen en NT2 dienen via de afstudeerrichting 'Educatieve master in de talen AR 2 talen' gevolgd te worden.

Indien studenten kiezen om enkel Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans op te nemen, dienen ze gelijktijdig de vakdidactiek 'Project Algemene Vakken (PAV)' of 'Onderwijstechnologie en innovatie' op te nemen.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken Jaar 1

Verplichte vakken Jaar 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving talen
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat talen
3ECTS credits - School in partnerschap
9ECTS credits - Masterproef Deel 1

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek NT2 1
3ECTS credits - Vakdidactiek NT2 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Verplicht pakket Interculturaliteit in de grootstad

Verplicht pakket Interculturaliteit in de grootstad

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Linguistics and literary studies in Brussels
3ECTS credits - Intercultural Communication

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de talen AR 1 Taal

Er wordt aangeraden de verplichte vakken van het tweede jaar aan te vullen met 33 ECTS aan keuze- of taalspecifieke vakken.

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
18ECTS credits - Masterproef Deel 2 (TA)

Terug naar boven


Keuze: 1 Taal

Studenten dienen 1 taal (t.w.v. 30 ECTS) te kiezen. Binnen deze vakke zitten er drie componenten: de vakdidactiek (eerste semester en tweede semester), de taalspecifieke competenties en de vreemdetaalverwerving en -onderwijs.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Vakdidactiek Duits

Vakdidactiek Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Duits 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Duits 2
6ECTS credits - Deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Kulturhistorische Aspekte der deutschen Literatur
6ECTS credits - Intermediale Aspekte in deutschsprachigen Texten und im Theater
6ECTS credits - Deutsch als Fremdsprache

Vakdidactiek Engels

Vakdidactiek Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Engels 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Engels 2
6ECTS credits - Postcolonial Literature in English
6ECTS credits - Advanced English Linguistics
6ECTS credits - English Linguistics: the Acquisition of English
6ECTS credits - Theatre and Performance Studies

Vakdidactiek Frans

Vakdidactiek Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Frans 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Frans 2
6ECTS credits - Grammaire appliquée à l'enseignement du FLE
6ECTS credits - Poésie française : modernisme et avant-garde
6ECTS credits - Poésie et intermédialité
6ECTS credits - Acquisition du français langue étrangère

Vakdidactiek Nederlands

Vakdidactiek Nederlands

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Nederlands 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Nederlands 2
6ECTS credits - Hedendaags Nederlands proza
6ECTS credits - Sociolinguïstiek en taalverandering
6ECTS credits - Aspecten van poëziestudie en de visuele cultuur
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal

Vakdidactiek Spaans

Vakdidactiek Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Spaans 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Spaans 2
6ECTS credits - Ensayo hispánico
6ECTS credits - Teatro hispánico
6ECTS credits - Sintaxis y semántica del español
6ECTS credits - Adquisición del español como lengua extranjera

Terug naar boven


Keuzevakken

Keuzevakken van de Educatieve master in de talen AR 1 Taal

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Multilingualism and Cognition
6ECTS credits - Multilingualism and Literature
6ECTS credits - Poésie et intermédialité
6ECTS credits - Poésie française : modernisme et avant-garde
6ECTS credits - Postcolonial Literature in English
6ECTS credits - Sociolinguïstiek en taalverandering
6ECTS credits - Teatro hispánico
6ECTS credits - Theory of Literary Translation
6ECTS credits - Contemporary Literature in English
6ECTS credits - Aspecten van poëziestudie en de visuele cultuur
6ECTS credits - Ensayo hispánico
6ECTS credits - Aspecten van theatertheorie
6ECTS credits - Intermediale Aspekte in deutschsprachigen Texten und im Theater
3ECTS credits - Tekstrevisie en eindredactie
3ECTS credits - Language and the Mass Media
6ECTS credits - Storytelling: Dramaturgy and Screenwriting Research
6ECTS credits - Theatre and Performance Studies
6ECTS credits - Hedendaags Nederlands proza
6ECTS credits - Intertextuality and Intermediality
6ECTS credits - Kulturhistorische Aspekte der deutschen Literatur
6ECTS credits - Meta theatre
6ECTS credits - Multilingual Education

Terug naar boven