Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme criminologische wetenschappen

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

BACHELOR POLITIEKE WETENSCHAPPEN MINOR CRIMINOLOGIE
BACHELOR SOCIOLOGIE MINOR CRIMINOLOGIE
MASTER RECHTEN AFSTUDEERRICHTING CRIMINOLOGIE

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de maatschappijwetenschappen AR Criminologie


Jaar 1 van de Educatieve master in de maatschappijwetenschappen AR Criminologie

Het eerste masterjaar wordt verder aangevuld met 9 studiepunten uit het profiel Criminologie, 6 studiepunten uit de module 2de vakdidactiek en 12 studiepunten keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 48 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken

Verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving maatschappijwetenschappen
3ECTS credits - Crime & the City I
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat maatschappijwetenschappen
3ECTS credits - School in partnerschap
9ECTS credits - Masterproef Deel 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen 2

Profiel Criminologie

Profiel Criminologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Penologie
9ECTS credits - Policing and Surveillance
9ECTS credits - Jeugdcriminologie

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Gedragswetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Gedragswetenschappen 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de maatschappijwetenschapen AR Criminologie

Er wordt aangeraden de verplichte vakken in het tweede jaar aan te vullen met 12 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
9ECTS credits - Masterproef Deel 2 (9 ECTS)

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen in het totaal 24 ECTS-credits aan keuzevakken. Het pakket van keuzevakken is gespreid over twee masterjaren, waarvan de student 12 studiepunten in het eerste masterjaar zal opnemen en 12 studiepunten in het tweede masterjaar.

Indien ze voor de vakdidactiek Gedragswetenschappen kiezen, dienen ze voor 12 ECTS-credits ondersteundende vakken te kiezen i.f.v. deze vakdidactiek. Daarbij kiezen ze dan nog voor minsens 12 ECTS-credits verdiepende keuzevakken Criminologie.

Studenten die de vakdidactiek Gedragswetenschappen niet kiezen, dienen alle 24 ECTS-credits uit de verdiepende keuzevakken Criminologie te halen.

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek Gedragswetenschappen

Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek Gedragswetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Onderwijspsychologie en leerstoornissen
6ECTS credits - Actuele maatschappelijke uitdagingen

Verdiepende keuzevakken Criminologie

De vakken 'Samen leren in detentie' en 'International Study Visit' behoren tot de module 'Civic Engagement'. Indien men één van deze vakken kiest, moet men er rekening mee houden dat men de andere twee niet kan opnemen.

6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Penologische theorie en praktijk
6ECTS credits - International Comparative Field Visit Study
9ECTS credits - Penologie
9ECTS credits - Policing and Surveillance
9ECTS credits - Jeugdcriminologie
6ECTS credits - Forensische psychologie
6ECTS credits - Crime & the City II

Terug naar boven