Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme psychologie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Psychologie


Jaar 1 van de Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Psychologie

In het modeltraject wordt er aangeraden de verplichte vakken van jaar 1 aan te vullen met 6 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 54 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Psychologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving gedragswetenschappen
3ECTS credits - Vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen 2
4ECTS credits - Gedragstherapie
4ECTS credits - Relatie- en gezinstherapie
4ECTS credits - Psychodynamische therapie
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat gedragswetenschappen
3ECTS credits - School in partnerschap
6ECTS credits - Deontologie
9ECTS credits - Masterproef Deel 1

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie
Binnen de opleiding neem je 2 vakdidactieken op. Je kan ook kiezen om in plaats van 1 vakdidactiek het opleidingsonderdeel onderwijsinnovatie en -technologie op te nemen. Let op: Je kan enkel voor een vakdidactiek inschrijven indien je hier rechtstreeks toegang toe hebt. Ga hier (https://student.vub.be/sites/vub/files/vakdidactieken_en_bekwaamheidsbewijzen_0.pdf) na tot welke vakdidactieken je rechtstreeks bent toegelaten. Heb je vragen? Mail dan naar lerarenopleiding@vub.be.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Psychologie

In het modeltraject wordt er aangeraden de verplichte vakken aan te vullen met 9 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 51 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
6ECTS credits - Teams and Leadership
6ECTS credits - Psychodiagnostiek kinderen en adolescenten
3ECTS credits - Psychogerontologie
3ECTS credits - Klinisch biologische psychologie
6ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - Eerstelijnspsychologie
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen keuzevakken als volgt:

In geval studenten het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet hebben gevolgd, dienen zij eerst deze OO's te kiezen (afstudeervoorwaarde).

Studenten die voor vakdidactiek maatschappijwetenschappen kiezen, dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen.

Voor de resterende ruimte kiezen studenten verdiepende OO's uit hun eigen vakgebied. 

Om deze module af te werken, moet de student 15 ECTS credits behalen.

Keuzevakken Leraarschap

Keuzevakken Leraarschap

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Maatschappijwetenschappen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Maatschappijwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken
6ECTS credits - Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Gezondheidssociologie
6ECTS credits - Arbeidssociologie

Verdiepende keuze Psychologie

Verdiepende keuze Psychologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Gevalstudies onderwijspsychologie
6ECTS credits - Klinische interventies kinderen en volwassenen
6ECTS credits - Psychopathologie van kinderen en adolescenten
6ECTS credits - Psychodiagnostiek volwassenen
6ECTS credits - Psychosociaal welzijn in organisaties
3ECTS credits - Praktische psychofarmacologie

Terug naar boven