Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme agogische wetenschappen
Academic Bachelor's programme onderwijskunde
Academic Bachelor's programme pedagogische wetenschappen
Academic Bachelor's programme psychologie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Agogische wetenschappen


Jaar 1 van de Educatieve master GDW AR Agogische wetenschappen

Studenten worden aangeraden de verplichte vakken van Jaar 1 aan te vullen met 15 studiepunten aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 42 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de gedragswetenschappen AR Agogische wetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving gedragswetenschappen
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat gedragswetenschappen
3ECTS credits - School in partnerschap
9ECTS credits - Masterproef Deel 1

Verplichte vakdidactieken/Onderwijstechnologie

Verplichte vakdidactieken/Onderwijstechnologie
Binnen de opleiding neem je 2 vakdidactieken op. Je kan ook kiezen om in plaats van 1 vakdidactiek het opleidingsonderdeel onderwijsinnovatie en -technologie op te nemen. Let op: Je kan enkel voor een vakdidactiek inschrijven indien je hier rechtstreeks toegang toe hebt. Ga hier (https://student.vub.be/sites/vub/files/vakdidactieken_en_bekwaamheidsbewijzen_0.pdf) na tot welke vakdidactieken je rechtstreeks bent toegelaten. Heb je vragen? Mail dan naar lerarenopleiding@vub.be.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Cultuurwetenschappen 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Cultuurwetenschappen 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master GDW AR Agogische wetenschappen

Studenten worden aangeraden de verplichte vakken van Jaar 2 aan te vullen met 30 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
6ECTS credits - Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten dienen eerst 12 ECTS keuze uit eenzelfde profiel op te nemen. In geval studenten het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS-credits in het BA-programma) niet hebben gevolgd, dienen zij eerst vakken van het profiel Leraarschap te kiezen. (afstudeervoorwaarde)

Vervolgens beschikken ze nog over 36 ECTS aan keuzeruimte ter ondersteuning van de gekozen vakdidactiek. Hiervoor kiezen studenten voor minstens 15 ECTS keuzevakken per gekozen vakdidactiek.

De overgebleven keuzeruimte kunnen de studenten opvullen met overgebleven keuzevakken, of met 3 ECTS extra ondersteuning van één van de vakdidactieken.

Opleidingsonderdelen die reeds in de bachelor, het schakel- of voorbereidingsprogramma zijn gevolgd mogen niet meer worden opgenomen binnen deze keuzelijst.

Om deze module af te werken, moet de student 48 ECTS credits behalen.

Keuzevakken Profiel Leraarschap

Keuzevakken Profiel Leraarschap

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken Profiel Cultuur

Keuzevakken Profiel Cultuur

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Culturele en artistieke actualiteit
6ECTS credits - Photographs and their publics

Keuzevakken Profiel Onderwijs

Keuzevakken Profiel Onderwijs

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Onderwijsvernieuwing en -verandering
6ECTS credits - Curriculum Development

Keuzevakken Profiel Sociaal

Keuzevakken Profiel Sociaal

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Zorg, ethiek en inclusie
6ECTS credits - Module management of sport and social issues
6ECTS credits - Social design, co-creatie en innovatie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Cultuurwetenschappen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Cultuurwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Photographs and their publics
6ECTS credits - Theorie en praktijk van de kunst- en beeldeducatie
6ECTS credits - Culturele en artistieke actualiteit
6ECTS credits - Kunst en sociaal engagement
6ECTS credits - Visuele cultuur
6ECTS credits - Grote culturele tendensen van de moderne tijd

Aanvullende keuzevakken

Aanvullende keuzevakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Zorg, ethiek en inclusie
6ECTS credits - Social design, co-creatie en innovatie
3ECTS credits - Planning en Samenleving
6ECTS credits - Grote culturele tendensen van de moderne tijd
6ECTS credits - Statistiek IV: multivariate data-analyse
3ECTS credits - Psychogerontologie
6ECTS credits - Humanistiek en humanisering
6ECTS credits - Geschiedenis en postkoloniale kritiek
6ECTS credits - Migratie en de multiculturele samenleving
6ECTS credits - Actuele maatschappelijke uitdagingen
6ECTS credits - Module management of sport and social issues
6ECTS credits - Culturele en artistieke actualiteit
6ECTS credits - Urban History
3ECTS credits - Welzijn en Criminologie
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Photographs and their publics
6ECTS credits - Onderwijsvernieuwing en -verandering

Terug naar boven