Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme Afrikaanse talen en culturen
Academic Bachelor's programme Algemene cultuurwetenschap
Academic Bachelor's programme Algemene sociale wetenschappen
Academic Bachelor's programme Arabische taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Bestuurs- en organisatiewetenschappen
Academic Bachelor's programme Bestuurskunde (met variant ‘Beleid, Bestuur en Organisatie’)
Academic Bachelor's programme Chinastudies
Academic Bachelor's programme Communicatie- en informatiewetenschappen
Academic Bachelor's programme Communicatiewetenschap
Academic Bachelor's programme Communicatiewetenschappen
Academic Bachelor's programme Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Academic Bachelor's programme Duitse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Engelse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme European Studies
Academic Bachelor's programme Europese studies
Academic Bachelor's programme Franse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Geschiedenis
Academic Bachelor's programme Griekse en Latijnse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Hebreeuwse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Internationale betrekkingen en organisaties
Academic Bachelor's programme Internationale studies
Academic Bachelor's programme Italiaanse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Japanse studies
Academic Bachelor's programme Keltische taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Literatuurwetenschap
Academic Bachelor's programme Media en cultuur
Academic Bachelor's programme Midden-Oosten studies
Academic Bachelor's programme Nederlandse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Nieuwgriekse taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Oost-Europese talen en culturen
Academic Bachelor's programme Oosterse talen en culturen
Academic Bachelor's programme Politicologie
Academic Bachelor's programme Romaanse talen en culturen
Academic Bachelor's programme Russische studies
Academic Bachelor's programme Scandinavische talen en cultuur
Academic Bachelor's programme Slavische taal en cultuur
Academic Bachelor's programme Social Sciences
Academic Bachelor's programme Sociologie
Academic Bachelor's programme Taal en communicatie
Academic Bachelor's programme Taal- en cultuurstudies
Academic Bachelor's programme Taalwetenschap
Academic Bachelor's programme Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap
Academic Bachelor's programme communicatiewetenschappen
Academic Bachelor's programme geschiedenis
Academic Bachelor's programme kunstwetenschappen
Academic Bachelor's programme kunstwetenschappen en de archeologie
Academic Bachelor's programme moraalwetenschappen
Academic Bachelor's programme politieke wetenschappen
Academic Bachelor's programme politieke wetenschappen en de sociologie
Academic Bachelor's programme sociologie
Academic Bachelor's programme taal- en letterkunde
Academic Bachelor's programme taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten
Academic Bachelor's programme taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
Academic Bachelor's programme taal- en regiostudies: japanologie
Academic Bachelor's programme taal- en regiostudies: sinologie
Academic Bachelor's programme taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen
Academic Bachelor's programme wijsbegeerte
Academic Bachelor's programme wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

ACADEMISCHE MA MET ANDERE KWALIFICATIE DAN RECHTSTR BA
ALLE MASTERS VAN DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de journalistiek.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master in de journalistiek gedrukte en onlinemedia.
Het modeltraject master in de Journalistiek Gedrukte en Onlinemedia (60 SP) bestaat uit 5 modules, en omvat 15 studiedelen.
1) Module I Masterproef - verplicht pakket
2) Module II Stage – verplicht pakket
3) Module III Journalistiek als wetenschappelijk object – verplicht pakket
4) Module IV Journalistieke vaardigheden - verplicht pakket
5) Module V Genre- en domeingerichte praktijk – verplicht pakket


Module I: Masterproef

De masterproef vormt het academische sluitstuk van de opleiding Master in de Journalistiek.
De student levert een theoretisch werkstuk in van academisch niveau dat de journalistiek vanuit een of meerdere wetenschappelijke invalshoeken bestudeert.
De masterproef moet de volgende elementen bevatten:
- een duidelijke legitimatie, probleemstelling en afbakening van het onderwerp
- heldere onderzoeksvragen en uitleg over de gebruikte onderzoeksmethoden
- een kritische uitwerking / analyse van het gekozen onderwerp
- een samenvatting van de voornaamste conclusies
- een volledige lijst van de gebruikte bronnen en publicaties.
Daarnaast ook:
- een bondige samenvatting van het werkstuk (wetenschappelijk abstract)
- een persbericht over het werkstuk, toegankelijk geschreven voor een breed publiek en aantrekkelijk voor een journalist.
Het betreft een verplicht af te werken studiedeel.

Om deze module af te werken, moet de student 15 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

15ECTS credits - Masterproef Journalistiek
15ECTS credits - Masterproef Onderzoeksjournalistiek

Terug naar boven


Stage Journalistiek GOM

De student loopt 8 à 10 weken stage bij een dagblad, tijdschrift of internetnieuwssite en wordt daar als volwaardig redacteur/journalist ingeschakeld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Stage Gedrukte en Onlinemedia

Terug naar boven


Module III Journalistiek als wetenschappelijk object

Deze module biedt een theoretisch referentiekader voor de studie van de journalistiek, zowel wat betreft het beroep en de regelgeving op verschillende beleidsniveaus, als wat betreft de processen van journalistieke productie, representatie en receptie.
Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Mediarecht en Journalistieke ethiek
3ECTS credits - Mediastructuren en Mediamarketing
3ECTS credits - Linguïstische discoursanalyse
3ECTS credits - Studie van de journalistiek: perspectieven en methodes

Terug naar boven


Module IV Journalistieke vaardigheden

Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.
In deze module worden de vaardigheden aangeleerd die de journalist voor de gedrukte en onlinemedia nodig heeft.
Deze vaardigheden zijn: een perfecte beheersing van het Nederlands (zowel voor de creatie van eigen teksten als voor de evaluatie van de teksten van een andere auteur) en de capaciteit om informatie te verzamelen, zowel uit schriftelijke als uit mondelinge bronnen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Taalverzorging en journalistiek schrijven - GOM
3ECTS credits - Geavanceerde journalistieke technieken
3ECTS credits - Nieuwsgaring en interviewtechnieken
3ECTS credits - Digital Storytelling voor Journalisten

Terug naar boven


Module V Genre- en domeingerichte praktijk

Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.
In deze module leert de student in welke verschillende vormen journalistieke producten kunnen worden gegoten (zowel in de gedrukte als de onlinemedia) en wat de specificiteit is van de verschillende inhoudelijke journalistieke domeinen (politieke, gerechtelijke, financieel-economische, culturele, buitenland-, sport-, lifestyleberichtgeving).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Journalistieke genres
3ECTS credits - Domeingerichte praktijk 1 Gedrukte en onlinemedia
3ECTS credits - Domeingerichte praktijk 2 Gedrukte en onlinemedia
3ECTS credits - Tekstrevisie en eindredactie

Terug naar boven