Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken en het vertalen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Arts in het tolken.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master of Arts in het tolken – twee talen
1) Module I Academische vaardigheden
2) Module II Tolkpraktijk
3) Module III Keuzevakken


Module I Verplichte vakken

In deze module van 30 ECTS staan zowel het onderzoek als de stage binnen de tolkwetenschap centraal.

Tolkwetenschap is de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van tolken (zowel proces- als productgericht onderzoek). Studenten verwerven inzichten in belangrijke theoretische stromingen, probleemstellingen, onderzoeksvragen en -methodologieën binnen deze discipline. Aan de hand van hun verworven kennis en praktische onderzoeksgerelateerde vaardigheden zijn ze in staat om, onder begeleiding van een promotor, een onderzoek uit te voeren dat verband houdt met tolken. Het onderzoek mondt uit in een masterproef waarmee studenten aantonen dat ze de eindcompetenties van de Master of Arts in het Tolken in voldoende mate hebben verworven.
Studenten verwerven binnen deze module ook inzichten in interculturele communicatieve vaardigheden.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek
3ECTS credits - Intercultural Communication
18ECTS credits - Masterproef Tolken
6ECTS credits - Tolkstage

Terug naar boven


Module II Tolkvaardigheden

Studenten dienen voor de twee talen waarvoor ze ingeschreven zijn tolkateliers te volgen. Per taal gaat het om 12 ECTS. Binnen taalkeuze Nederlands gaat het om een verplicht vak 'Taalatelier Nederlands' van 6ECTS en keuze tot 6 ECTS. Alleen de volgende talencombinaties worden toegelaten: Duits-Engels; Duits-Frans; Duits-Nederlands; Duits-Spaans; Engels-Frans, Engels-Nederlands; Engels-Spaans; Frans-Nederlands; Frans-Spaans; Spaans-Nederlands.

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Taalkeuze Frans

Taalkeuze Frans

6ECTS credits - Tolkatelier Frans I
6ECTS credits - Tolkatelier Frans II

Taalkeuze Duits

Taalkeuze Duits

6ECTS credits - Tolkatelier Duits I
6ECTS credits - Tolkatelier Duits II

Taalkeuze Engels

Taalkeuze Engels

6ECTS credits - Tolkatelier Engels I
6ECTS credits - Tolkatelier Engels II

Taalkeuze Spaans

Taalkeuze Spaans

6ECTS credits - Tolkatelier Spaans I
6ECTS credits - Tolkatelier Spaans II

Taalkeuze Nederlands

Taalkeuze Nederlands

6ECTS credits - Taalatelier Nederlands I (T)
6ECTS credits - Taalatelier Nederlands II (T)

Terug naar boven


Module III Keuzevakken

De studenten dienen 6 ECTS keuzevakken af te werken binnen de module III.
Voor wie als taalkeuze Nederlands volgt: dit dienen 6 ECTS aan andere keuzevakken te zijn dan opgenomen binnen die taalkeuze.

Om deze module af te werken, moet de student 6 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the Mass Media
3ECTS credits - Audiovisueel vertalen
6ECTS credits - Multilingual Education
6ECTS credits - Multilingualism and Cognition
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
3ECTS credits - The Language Industry
3ECTS credits - Linguistics and literary studies in Brussels
3ECTS credits - Theory of literary translation

Terug naar boven