Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken en het vertalen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Arts in het tolken.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master of Arts in het tolken – één hoofdtaal
1) Module I Academische vaardigheden – verplicht
pakket
2) Module II Tolk- en vertaalpraktijk – verplicht hoofdtaal keuzepakket
3) Module III Keuzevakken


Module I Verplichte vakken

In deze module van 30 ECTS staan zowel het onderzoek als de stage binnen de tolkwetenschap centraal.

Tolkwetenschap is de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van tolken (zowel proces- als productgericht onderzoek). Studenten verwerven inzichten in belangrijke theoretische stromingen, probleemstellingen, onderzoeksvragen en -methodologieën binnen deze discipline. Aan de hand van hun verworven kennis en praktische onderzoeksgerelateerde vaardigheden zijn ze in staat om, onder begeleiding van een promotor, een onderzoek uit te voeren dat verband houdt met tolken. Het onderzoek mondt uit in een masterproef waarmee studenten aantonen dat ze de eindcompetenties van de Master of Arts in het Tolken in voldoende mate hebben verworven.
Studenten verwerven binnen deze module ook inzichten in interculturele communicatieve vaardigheden.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek
3ECTS credits - Intercultural Communication
18ECTS credits - Masterproef Tolken
6ECTS credits - Tolkstage

Terug naar boven


Module II Tolk- en vertaalpraktijk

Deze module bevat een verplicht cursuspakket van 3SP technologie voor vertalers.
Studenten dienen daarnaast voor één taal te kiezen van 18 ECTS.

Om deze module af te werken, moet de student 21 ECTS credits behalen.

Technologie vr vertalers

Technologie vr vertalers

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Technologie voor vertalers

Taalkeuze Frans

Taalkeuze Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Tolkatelier Frans I
6ECTS credits - Tolkatelier Frans II
6ECTS credits - Vertaalatelier Frans-Nederlands

Taalkeuze Engels

Taalkeuze Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Tolkatelier Engels I
6ECTS credits - Tolkatelier Engels II
6ECTS credits - Vertaalatelier Engels-Nederlands

Taalkeuze Duits

Taalkeuze Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Tolkatelier Duits I
6ECTS credits - Tolkatelier Duits II
6ECTS credits - Vertaalatelier Duits-Nederlands

Taalkeuze Spaans

Taalkeuze Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Tolkatelier Spaans I
6ECTS credits - Tolkatelier Spaans II
6ECTS credits - Vertaalatelier Spaans-Nederlands

Terug naar boven


Module III Keuzevakken

Naast het verplicht cursuspakket van 24 ECTS, dienen de studenten 9 ECTS af te werken binnen de module III.

In deze module kiezen studenten 1 of 2 keuzevakken (9 ECTS) om hun opleiding te vervolledigen.

Om deze module af te werken, moet de student 9 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the Mass Media
3ECTS credits - Audiovisueel vertalen
6ECTS credits - Multilingual Education
6ECTS credits - Multilingualism and Cognition
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
3ECTS credits - The Language Industry
3ECTS credits - Linguistics and literary studies in Brussels
3ECTS credits - Theory of literary translation

Terug naar boven