Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken en het vertalen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Arts in het tolken.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master of Arts in het tolken – één taal
1) Module I Theoretisch referentiekader en onderzoeksmethodologie – verplicht
pakket
2) Module II Masterproef – verplicht pakket
3) Module III Inleiding tot het tolken – verplicht pakket
4) Module IV Tolkateliers: taalkeuze – verplicht keuzepakket
5) Module V Stage Tolken – verplicht pakket
6) Module VI Keuzestudiedelen Tolken – verplicht keuzepakket


Module I Academische vaardigheden

In deze module van 24 ECTS staat zowel het onderzoek binnen de tolkwetenschap centraal.

Tolkwetenschap is de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van tolken (zowel proces- als productgericht onderzoek). Studenten verwerven inzichten in belangrijke theoretische stromingen, probleemstellingen, onderzoeksvragen en -methodologieën binnen deze discipline. Aan de hand van hun verworven kennis en praktische onderzoeksgerelateerde vaardigheden zijn ze in staat om, onder begeleiding van een promotor, een onderzoek uit te voeren dat verband houdt met tolken. Het onderzoek mondt uit in een masterproef waarmee studenten aantonen dat ze de eindcompetenties van de Master of Arts in het Tolken in voldoende mate hebben verworven.
Studenten verwerven binnen deze module ook inzichten in interculturele communicatieve vaardigheden.

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek
3ECTS credits - Intercultural Communication
18ECTS credits - Masterproef Tolken

Terug naar boven


Module II Beroepspraktijk

Deze module staat helemaal in het teken van de beroepspraktijk van de tolk. Het betreft een verplicht af te werken cursuspakket van 18 studiepunten.

Studenten doen praktische ervaring op met de verschillende beroepsfuncties op de tolkmarkt en verwerven inzichten in interculturele communicatieve vaardigheden. Beroepservaring wordt binnen deze module deels verworven via een verplichte stage.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Module III Inleiding tot het tolken

De student(e) verwerft een overzicht van beroepsverenigingen, deontologische codes voor conferentietolken, evenals een overzicht van de mogelijkheden om als tolk te werken en hoe zich te vestigen als zelfstandige.
Verder krijgt hij/zij een opleiding in het tolken in het domein ‘samenleving’.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Module IV Tolkateliers: talen

In deze module wordt de student(e) opgeleid in een aantal disciplines binnen het tolken: meertalig consulent, tolk, taalbemiddelaar, debattolk, fluistertolk, gesprekstolk, liaisontolk.
Dit gebeurt eerst voor algemene situaties.
In het gespecialiseerde gedeelte worden de onderwerpen toegespitst op specifiekere domeinen als gerecht, politie, ziekenhuis, …
De student(e) kiest één taal waarbinnen 20 studiepunten afgewerkt dienen te worden.

Taalkeuze Frans

Taalkeuze Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

Taalkeuze Engels

Taalkeuze Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

Taalkeuze Duits

Taalkeuze Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

Taalkeuze Italiaans

Taalkeuze Italiaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

Taalkeuze Spaans

Taalkeuze Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Module V Stage Tolken

Tolkprestaties over uiteenlopende onderwerpen in de non-profitsector brengen de studenten in contact met de werkelijke praktijk van het beroep.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Module VI Keuzestudiedelen Tolken

Uit onderstaande lijst dient voor minimaal 3 studiepunten afgewerkt te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
4ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Letteratura europea e italiana dal Settecento a oggi

Terug naar boven