Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Master of Arts in het vertalen – één hoofdtaal
1) Module I Vertaalwetenschap – verplicht pakket
2) Module II Vertaalpraktijk – verplicht pakket
3) Module III (Ver)taal- en tolkvaardigheden – verplicht keuzepakket
4) Module IV Keuzevakken – keuzepakket


Module I Vertaalwetenschap

In deze module staat het onderzoek binnen de vertaalwetenschap centraal, de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van vertalen (zowel proces- als productgericht onderzoek). Het betreft een verplicht af te werken cursuspakket van 24 studiepunten.

Studenten verwerven inzichten in belangrijke theoretische stromingen, probleemstellingen, onderzoeksvragen en -methodologieën binnen deze discipline. Aan de hand van hun verworven kennis en praktische onderzoeksgerelateerde vaardigheden zijn ze in staat om, onder begeleiding van een promotor, een onderzoek uit te voeren dat verband houdt met vertalen. Het onderzoek mondt uit in een masterproef.

Naast het vertaalwetenschappelijk onderzoek verwerven studenten in deze module ook inzichten in de studie van interculturele communicatie en in interculturele communicatieve vaardigheden.

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertaalwetenschap en onderzoeksmethodiek
3ECTS credits - Intercultural Communication
18ECTS credits - Masterproef Vertalen

Terug naar boven


Module II Vertaalpraktijk

Deze module staat helemaal in het teken van de beroepspraktijk van de vertaler. Het betreft een verplicht af te werken cursuspakket van 18 studiepunten.

Studenten doen praktische ervaring op met de verschillende beroepsfuncties op de vertaalmarkt en met technologietoepassingen die deze functies ondersteunen. Daarnaast verwerven ze inzichten in de juridische, ethische en deontologische aspecten van het vertalen en van het vertaalberoep. Beroepservaring wordt binnen deze module verworven via een gesimuleerde vertaalbureausimulatie en een verplichte stage binnen een organisatie.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Deontologie
3ECTS credits - Technologie voor vertalers
12ECTS credits - Vertaalbureausimulatie en stage

Terug naar boven


Module IV Keuzevakken

In deze module dienen studenten 6 ECTS af te werken binnen een lijst van verbredende en/of verdiepende keuzestudiedelen.

Om deze module af te werken, moet de student 6 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the Mass Media
3ECTS credits - Journalistieke genres
3ECTS credits - Taalverzorging en journalistiek schrijven - GOM
3ECTS credits - Tekstrevisie en eindredactie
3ECTS credits - Theory of literary translation
3ECTS credits - Audiovisueel vertalen
3ECTS credits - Linguistics and literary studies in Brussels
6ECTS credits - Multilingual Education
6ECTS credits - Multilingualism and Cognition
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
3ECTS credits - The Language Industry
3ECTS credits - Digital Storytelling voor Journalisten

Terug naar boven