Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme multimedia en de communicatietechnologie

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor of Science in de industriële wetenschappen AR Elektronica-ICT – verkort vr professionele BA Multimedia en communicatietechnologie
Dit verkort traject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting Elektronica-ICT (126 SP) is toegankelijk voor houders van een diploma van professionele bachelor in Multimedia en communicatietechnologie.
Het traject is gespreid over 2 studiejaren (modules):
1) Jaar 1 van het verkort programma BA IW, afstudeerrichting Elektronica-ICT (69 SP)
2) Jaar 2 van het verkort programma BA IW, afstudeerichting Elektronica-ICT (57 SP)
Jaar 1 van het verkort programma bestaat uit 3 submodules:
1) Wetenschappen (26 SP)
2) Technologie (30 SP)
3) Ingenieursvaardigheden (13 SP)
Jaar 2 van het verkort programma bestaat uit 3 submodules:
1) Wetenschappen (3 SP)
2) Technologie (37 SP)
3) Ingenieurswetenschappen (17 SP)
Alle (sub)modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst jaar 1, dan jaar 2 van het verkort traject) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende en ten slotte gespecialiseerde.


Jaar 1 BA IW/ELO-ICT verkort profes. BA Multimedia

Deze module (69 SP) bevat 3 verplichte submodules:
1) Wetenschappen (26 SP)
2) Technologie (30 SP)
3) Ingenieursvaardigheden (13 SP)
Alle submodules moeten succesvol voltooid worden.

Wetenschappen – BA IW/ELO-ICT verkort PRBA Multimedia 1

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 26 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Chemie
5ECTS credits - Trillingen en golven
5ECTS credits - Basiswiskunde
5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Practicum Wetenschappen
3ECTS credits - Statistiek

Technologie – BA IW/ELO-ICT verkort1 PRBA Multimedia

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Elektriciteit-2
3ECTS credits - Computer-aided Design (CAD)
5ECTS credits - Elektrotechniek
5ECTS credits - Elektronisch Ontwerpen
3ECTS credits - Gevorderde Programmeertechnieken
3ECTS credits - Databanken en webtechnologie
8ECTS credits - Ontwerpproject

Ingenieursvaardigheden – BA IW/ELO-ICT verkort1 PRBA Multimedia

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-1
3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep

Terug naar boven


Jaar 2 BA IW/ELO-ICT verkort profes. BA Multimedia

Deze module (57 SP) bevat 3 verplichte submodules
1) Wetenschappen (3 SP)
2) Technologie (37 SP)
3) Ingenieurswetenschappen (17 SP)
Alle submodules moeten succesvol voltooid worden.

Wetenschappen – BA IW/ELO-ICT verkort2 PRBA Multimedia

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen

Technologie – BA IW/ELO-ICT verkort2 PRBA Multimedia

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 37 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Engineering Programming
3ECTS credits - Numerieke technieken
4ECTS credits - Systeemtheorie
3ECTS credits - Regeltechniek
6ECTS credits - Geïntegreerde Elektronische Systemen
6ECTS credits - Computersystemen
6ECTS credits - Telecommunicatie
3ECTS credits - Intelligente ICT-systemen
3ECTS credits - Netwerken

Ingenieursvaardigheden – BA IW/ELO-ICT verkort2 PRBA Multimedia

Alle studiedelen uit deze module en de bachelorproef moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship
7ECTS credits - Bachelorproef Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
5ECTS credits - Geïntegreerd practicum ELO-ICT

Terug naar boven