Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

VOOR HOUDERS VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN LIJNPILOOT

Overzicht inhoud van dit studieplan

Dit verkort traject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting Elektromechanica (124 SP) is toegankelijk voor houders van het getuigschrift van de opleiding tot lijnpiloot van een door het Belgisch bestuur van de Luchtvaart erkende instelling. De student moet beschikken over de volgende 3 attesten:
1) de vergunning van beroepsbestuurder of beroepsvliegtuigbestuurder, uitgereikt of erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart;
2) de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen;
3) het bewijs geslaagd te zijn in de examens over de algemene kennis voor het bekomen van de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot.
Het traject is gespreid over 2 studiejaren (modules):
1) Jaar 1 van het verkort programma BA IW, afstudeerrichting Elektromechanica (64 SP)
2) Jaar 2 van het verkort programma BA IW, afstudeerichting Elektromechanica (60 SP)
Jaar 1 van het verkort programma bestaat uit 3 submodules:
1) Wetenschappen (21 SP)
2) Technologie (35 SP)
3) Ingenieursvaardigheden (8 SP)
Jaar 2 van het verkort programma bestaat uit 4 submodules::
1) Wetenschappen (3 SP)
2) Technologie (39 SP)
3) Luchtvaarttechnologie (6 SP)
4) Ingenieurswetenschappen (12 SP)
Alle (sub)modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst jaar 1, dan jaar 2 van het verkort traject) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende en ten slotte gespecialiseerde.


Jaar 1 BA IW/EM verkort lijnpiloot

Deze module (64 SP) bevat 3 verplichte submodules:
1) Wetenschappen (21 SP)
2) Technologie (35 SP)
3) Ingenieursvaardigheden (8 SP)

Wetenschappen – BA IW/EM verkort1 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Chemie
5ECTS credits - Basiswiskunde
5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Practicum Wetenschappen
3ECTS credits - Statistiek

Technologie –BA IW/EM verkort1 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 35 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Elektriciteit-2
3ECTS credits - Computer-aided Design (CAD)
5ECTS credits - Elektrotechniek
5ECTS credits - Elektronisch Ontwerpen
3ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Stromingsmechanica
8ECTS credits - Ontwerpproject
5ECTS credits - Sterkteleer

Ingenieursvaardigheden – BA IW/EM verkort1 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-1
3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep

Terug naar boven


Jaar 2 BA IW/EM verkort

Deze module (60 SP) bevat 4 verplichte submodules:
1) Wetenschappen (3 SP)
2) Technologie (39 SP)
3) Luchtvaarttechnologie (6 SP)
4) Ingenieurswetenschappen (12 SP)

Wetenschappen – BA IW/EM verkort2 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen

Technologie – BA IW/EM verkort2 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 39 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Engineering Programming
3ECTS credits - Stromingsmachines
3ECTS credits - Numerieke technieken
4ECTS credits - Systeemtheorie
3ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Productietechnieken
3ECTS credits - Elektrische Machines
3ECTS credits - Composieten
6ECTS credits - Machine-onderdelen
6ECTS credits - Energieconversie

Luchtvaarttechnologie BA IW/EM verkort2 lijnpiloot

Deze module bereidt voor op de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica. Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Inleiding Luchtvaarttechnologie

Ingenieursvaardigheden – BA IW/EM verkort2 lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module en de bachelorproef moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship
7ECTS credits - Bachelorproef Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT

Terug naar boven