Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het traject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting Elektromechanica (180 SP), omvat 3 verplichte modules:
1) Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IW (60 SP)
2) Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IW (60 SP)
3) Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IW, AR Elektromechanica (60 SP)
waarvan 2 gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen ('Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IW' en 'Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IW’) en 1 specifiek voor de afstudeerrichting Elektromechanica ('Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IW – Elektromechanica’). Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende en/of gespecialiseerde studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst jaar 1 van het voltijds modeltraject, dan jaar 2 en ten slotte jaar 3) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende en ten slotte gespecialiseerde. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden. Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit de modules ‘Jaar 2’ en 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject'.


Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IW

Deze module bevat 60 SP verplichte inleidende studiedelen, op te nemen bij de eerste inschrijving in het voltijds modeltraject. Deze module is verder opgedeeld in 3 submodules:
- Wetenschappen (23 SP)
- Technologie (29 SP)
- Ingenieursvaardigheden (8 SP)

Wetenschappen - jaar 1 model BA IW1

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 23 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Chemie
5ECTS credits - Basiswiskunde
5ECTS credits - Trillingen en golven
5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Practicum Wetenschappen

Technologie - jaar 1 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Informatica
5ECTS credits - Elektriciteit-1
3ECTS credits - Elektriciteit-2
3ECTS credits - Mechanica van het punt
5ECTS credits - Mechanica van het starre lichaam
5ECTS credits - Basiselektronica
3ECTS credits - Materiaalkunde

Ingenieursvaardigheden – jaar 1 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-1
3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep

Terug naar boven


Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IW

Deze module omvat 60 ECTS inleidende en verdiepende studiedelen die behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject. Deze module is verder opgedeeld in 3 submodules:
- Wetenschappen (12 ECTS)
- Technologie: verplicht (38 ECTS)
- Ingenieursvaardigheden (10 ECTS)

Wetenschappen – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Organische Chemie
3ECTS credits - Moderne Fysica
3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen
3ECTS credits - Statistiek

Technologie: verplicht – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 38 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Engineering Programming
3ECTS credits - Computer-aided Design (CAD)
5ECTS credits - Elektrotechniek
5ECTS credits - Elektronisch Ontwerpen
3ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Stromingsmechanica
5ECTS credits - Sterkteleer
3ECTS credits - Objectgeoriënteerd Programmeren
8ECTS credits - Ontwerpproject

Ingenieursvaardigheden – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Bedrijfsbeleid
5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-2

Terug naar boven


Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IW

Deze module omvat 60 SP verdiepende en gespecialiseerde studiedelen die behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject. Deze module bestaat uit 3 verplichte- en 3 keuzesubmodules:
- Technologie (39 SP)
- Keuze Luchtvaarttechnologie (6 SP), of
- Keuze Duurzame energie (6 SP), of
- Keuze Mechatronica of Vervoertechnologie (6 SP)
- Ingenieursvaardigheden (12 SP)
- Internationalisering (3 SP)
Uit de 3 keuzemodules moet de student 1 module kiezen en de 2 daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Technologie – jaar 3 BA IW AR Elektromechanica

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 39 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Numerieke technieken
6ECTS credits - Machine-onderdelen
4ECTS credits - Systeemtheorie
3ECTS credits - Regeltechniek
3ECTS credits - Elektrische Machines
3ECTS credits - Composieten
3ECTS credits - Pneumatiek en Hydraulica
6ECTS credits - Energieconversie
3ECTS credits - Stromingsmachines
5ECTS credits - Productietechnieken

Keuze Luchtvaarttechnologie BA3 IW EM

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Inleiding Luchtvaarttechnologie

Keuze Duurzame energie BA3 IW EM

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later het profiel duurzame energie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Mechatronica

Keuze Mechatronica en Vervoertechnologie BA3 IW EM

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later het profiel mechatronica of het profiel voertuigtechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Mechanisch Ontwerpen
3ECTS credits - Mechatronica

Ingenieursvaardigheden – jaar 3 BA IW AR Elektromechanica

Alle studiedelen uit deze module en de bachelorproef moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

7ECTS credits - Bachelorproef Industriële Wetenschappen: Elektromechanica
5ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship

Internationalisering – jaar 3 BA IW AR Elektromechanica

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Internationale Activiteiten

Terug naar boven