Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het traject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen omvat 180 ECTS waarvan 120 ECTS gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor in de industriële wetenschappen en 60 SP specifiek voor de gekozen afstudeerrichting. De student dient eerst het gemeenschappelijk traject te voltooien alvorens over te stappen naar één van de specifieke afstudeerrichtingen.
Het gemeenschappelijk traject in de Bachelor in de industriële wetenschappen (120 ECTS) bestaat uit 2 verplichte modules:
1) Jaar 1 van het voltijds modeltraject (60 ECTS)
2) Jaar 2 van het voltijds modeltraject (60 ECTS)
Elk van deze modules moet door de student succesvol voltooid worden. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten zeerste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst Jaar 1, dan Jaar 2 van het modeltraject) alsook de studiedelen in zijn/haar jaarprogramma op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden.
Bijhoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit Module ‘Jaar 2 van het voltijds modeltraject’.
Na het gemeenschappelijk traject voltooid te hebben, stapt de student over naar één van de specifieke afstudeerrichtingstrajecten
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting Elektromechanica
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting Elektronica-ICT.


Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IW

Deze module bevat 60 SP verplichte inleidende studiedelen, op te nemen bij de eerste inschrijving in het voltijds modeltraject. Deze module is verder opgedeeld in 3 submodules:
- Wetenschappen (23 SP)
- Technologie (29 SP)
- Ingenieursvaardigheden (8 SP)

Wetenschappen - jaar 1 model BA IW1

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 23 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Chemie
5ECTS credits - Basiswiskunde
5ECTS credits - Trillingen en golven
5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Practicum Wetenschappen

Technologie - jaar 1 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Informatica
5ECTS credits - Elektriciteit-1
3ECTS credits - Elektriciteit-2
3ECTS credits - Mechanica van het punt
5ECTS credits - Mechanica van het starre lichaam
5ECTS credits - Basiselektronica
3ECTS credits - Materiaalkunde

Ingenieursvaardigheden – jaar 1 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-1
3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep

Terug naar boven


Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IW

Deze module omvat 60 ECTS inleidende en verdiepende studiedelen die behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject. Deze module is verder opgedeeld in 3 submodules:
- Wetenschappen (12 ECTS)
- Technologie: verplicht (38 ECTS)
- Ingenieursvaardigheden (10 ECTS)

Wetenschappen – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Organische Chemie
3ECTS credits - Moderne Fysica
3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen
3ECTS credits - Statistiek

Technologie: verplicht – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 38 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Engineering Programming
3ECTS credits - Computer-aided Design (CAD)
5ECTS credits - Elektrotechniek
5ECTS credits - Elektronisch Ontwerpen
3ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Stromingsmechanica
5ECTS credits - Sterkteleer
3ECTS credits - Objectgeoriënteerd Programmeren
8ECTS credits - Ontwerpproject

Ingenieursvaardigheden – jaar 2 model BA IW

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Bedrijfsbeleid
5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-2

Terug naar boven