Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme industriële wetenschappen: elektromechanica
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het traject Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica, profiel mechatronica (60 ECTS) bestaat uit de volgende modules:
1) de semi-gemeenschappelijke stam voor de afstudeerrichting elektromechanica (15 ECTS)
2) de specialisatie voor het profiel mechatronica (10 ECTS)
3) de keuzemodule (15 ECTS)
4) de masterproef (20 ECTS)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.


Gemeenschappelijke stam AR Elektromechanica

De studiedelen binnen deze module zijn gedeeltelijk gemeenschappelijk voor alle profielen binnen de afstudeerrichting Elektromechanica.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Piston Engines
3ECTS credits - Leiding geven, coachen, teamwork
4ECTS credits - Werktuigkundige systemen
5ECTS credits - Vermogenselektronica

Terug naar boven


Specialisatie profiel Mechatronica

De studiedelen binnen deze module dragen bij tot de specialisatie in het domein van de mechatronica.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Elektronische systemen
3ECTS credits - Advanced Mechatronics
4ECTS credits - Industriële meetomgevingen

Terug naar boven


PIP + Keuze

De student moet het Professionaliserings- en innovatieproject: Elektromechanica (10 ECTS) verplicht opnemen + minimum 5 ECTS keuzeopleidingsonderdelen uit de keuzelijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

10ECTS credits - Professionaliserings- en Innovatieproject: Elektromechanica
3ECTS credits - Reason and Engage

Terug naar boven


Masterproef

Deze module bevat de verplichte masterproef (20 SP). De masterproef kan slechts worden opgenomen indien alle andere studiedelen werden afgelegd en/of opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

20ECTS credits - Masterproef Industriële Wetenschappen: Elektromechanica

Terug naar boven