Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme architectuur
Academic Bachelor's programme geografie
Academic Bachelor's programme geografie en de geomatica
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: architectuur
Master's programme Urban Studies
Master's programme architectuur
Master's programme geografie
Master's programme geomatica en de landmeetkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: architectuur

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Dit plan staat open voor studenten met een van volgende vooropleidingen: (ingenieurswetenschappen) architectuur, geografie en urban studies.

Het modeltraject van de Master of Science in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (120 ECTS-credits) omvat 99 ECTS-credits kernvakken, 9 tot 15 ECTS-credits ondersteunende studiedelen en 6 tot 12 ECTS-credits keuzestudiedelen en is opgedeeld in drie deeltrajecten:

- Deeltraject 1 (42 ECTS-credits): 30 ECTS verplicht, max 12 ECTS ondersteunende en aan te vullen met keuzestudiedelen
- Deeltraject 2 (45 ECTS-credits): 36 ECTS verplicht, max 3 ECTS ondersteunende en aan te vullen met keuzestudiedelen
- Deeltraject 3 (33 ECTS-credits): 33 ECTS verplicht


Studenten met een vooropleiding (Ir)Arch nemen volgende ondersteunende studiedelen (15 ECTS-credits):
- Sociale Geografie
- Theorie of Urban Planning and Design
- Ruimtelijke Planning: Theorie en Praktijk
- Introduction to GIS

Studenten met een vooropleiding Geografie en Urban Studies nemen volgende ondersteunende studiedelen (12 ECTS-credits):
- Grafische vaardigheden
- Theorie of Urban Planning and Design
- Ruimtelijke Planning: Theorie en Praktijk
- History of Urban Design

Voor Bachelors zijn geen vrijstellingen mogelijk voor ondersteunende en keuzestudiedelen. Indien zij tijdens de bachelor reeds een credit verworven hebben voor een van de ondersteunende of keuzestudiedelen, dienen zij in de plaats een bijkomend keuzestudiedeel op te nemen. Masters die reeds een credit verwierven voor een van de ondersteunende of keuzestudiedelen of voor een vergelijkbaar studiedeel mogen hiervoor vrijstellingen aanvragen.


Deeltraject 1

Deeltraject 1 bestaat uit 30 ECTS-credits verplicht waaronder een excursie, max 12 ECTS-credits ondersteunende studiedelen en aan te vullen met keuzestudiedelen tot 42 ECTS-credits.

Grafische vaardigheden (indien van toepassing, ondersteunend OO), Methoden en technieken: ruimtelijke en morfologische analyse en Methoden en technieken: sociale ruimtelijke analyse moeten verplicht in hetzelfde jaar worden opgenomen.

Om deze module af te werken, moet de student 42 ECTS credits behalen.

Verplichte studiedelen

Alle onderstaande studiedelen zijn verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Methoden en technieken: ruimtelijke en morfologische analyse
6ECTS credits - Methoden en technieken: sociaal ruimtelijke analyse
3ECTS credits - Planning en Samenleving
6ECTS credits - Land Use Planning and Growth Management
6ECTS credits - Ruimtelijk ontwerp

Excursie

In deeltraject 1 volgt de student verplicht één excursie van 3 ECTS-credits.

3ECTS credits - Excursion 1
3ECTS credits - Excursion 2

Ondersteunende studiedelen

Maximaal 12 ECTS-credits ondersteunende studiedelen te kiezen.

6ECTS credits - Sociale geografie
3ECTS credits - Ruimtelijke Planning: theorie en praktijk
3ECTS credits - History of Urban Design
3ECTS credits - Grafische Vaardigheden
3ECTS credits - Theory of Urban Planning and Design

Keuze

Deeltraject 1 aan te vullen met keuzestudiedelen tot 42 ECTS-credits.

Deelname aan internationale workshops, masterclasses, summer schools (International workshop) of het volgen van een stage kan enkel mits toelating van de titularis en de voorzitter van de opleidingsraad.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Stage 2
3ECTS credits - International Workshop 1
6ECTS credits - International Workshop 2
6ECTS credits - Urban Geography
6ECTS credits - Urban History
3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - StadsSalonsUrbains
3ECTS credits - Economic and Financial Geography
6ECTS credits - Greening the City
3ECTS credits - Global Change
3ECTS credits - Stage 1

Terug naar boven


Deeltraject 2

Deeltraject 2 bestaat uit 36 ECTS-credits verplichte studiedelen waaronder een excursie, 3 ECTS ondersteunende studiedelen en en aan te vullen met keuzestudiedelen tot 45 ECTS-credits.

Om deze module af te werken, moet de student 45 ECTS credits behalen.

Verplichte studiedelen

Alle onderstaande studiedelen zijn verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Mobiliteitsplanning
3ECTS credits - Housing
3ECTS credits - Klimaatbestendige ruimtelijke planning en stedenbouw
15ECTS credits - Design Studio
6ECTS credits - Ruimtelijke Ordenings- en Omgevingsrecht
3ECTS credits - Landscape Urbanism

Excursie

In deeltraject 2 volgt de student verplicht één excursie van 3 ECTS-credits.

3ECTS credits - Excursion 1
3ECTS credits - Excursion 2

Ondersteunende studiedelen

Studenten met een vooropleiding (Ir)Arch nemen het ondersteunend studiedeel Introduction to GIS op.

3ECTS credits - Introduction to GIS

Keuze

6 tot 9 ECTS-credits te kiezen uit onderstaande lijst.

Deelname aan internationale workshops, masterclasses of summer schools (International workshop) of het volgen van een stage kan enkel mits toelating van de titularis en de voorzitter van de opleidingsraad.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Stage 2
3ECTS credits - International Workshop 1
6ECTS credits - International Workshop 2
6ECTS credits - Urban Geography
6ECTS credits - Urban History
3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - StadsSalonsUrbains
3ECTS credits - Economic and Financial Geography
6ECTS credits - Greening the City
3ECTS credits - Global Change
3ECTS credits - Stage 1

Terug naar boven


Deeltraject 3

Volgende verplichte studiedelen maken deel uit van het derde jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Projectmanagement en Monitoring
6ECTS credits - Seminarie Masterproef Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
24ECTS credits - Masterproef Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Terug naar boven