Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het voorbereidingsprogramma Vertalen - Traject na vooropleiding ac. master taal- en letterkunde met één vreemde talen in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft.

1) Specifieke vaardigheden : Taalkeuze – verplicht keuzepakket
2) Algemene studiedelen - verplicht pakket
3) Communicatieve Vaardigheden Nederlands - verplicht pakket

In totaal, omvat dit studieplan 42 ECTS credits.


Communicatieve vaardigheden Nederlands

In het masterprogramma tolken van de VUB is een perfecte beheersing van het Nederlands een absolute vereiste. In deze module leer op je basis van diverse oefeningen hoe je samenhangende teksten kan schrijven in verschillende registers of de kwaliteit van teksten kan beoordelen en verbeteren.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
6ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden I
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Terug naar boven


Module II: Taalspecifieke onderdelen

De student kiest één taal van onderstaande talen

Om deze module af te werken, moet de student 12 ECTS credits behalen.

Vertalen: Frans

Vertalen: Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Français: Langue et culture
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands III
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Frans-Nederlands

Vertalen: Spaans

Vertalen: Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española: lengua y cultura
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands III
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Spaans-Nederlands

Vertalen: Duits

Vertalen: Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache: Sprache und Kultur
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands III
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Duits-Nederlands

Vertalen: Engels

Vertalen: Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English: Language and culture
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands III
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Engels-Nederlands

Terug naar boven


Algemene studiedelen

In deze module komen diverse aspecten van het vertalen en van de vertaalwetenschap aan bod. Het vak 'Inleiding tot de toegepaste taalkunde' biedt een overzicht van disciplines waarin taal wordt bestudeerd in relatie tot maatschappelijke uitdagingen of problemen (bv. communicatie in een meertalige samenleving). In het vak 'Inleiding tot de vertaalkunde' worden theoretische concepten van het vertalen besproken en in het vak 'Terminologie' verwerf je inzichten over de studie van gespecialiseerde woordenschat van verschillende domeinen in meertalige contexten. Naast de academische vakken leer je in het vak 'Computerondersteunend vertalen' hoe je met behulp van terminologie- en vertaalondersteunende tools gespecialiseerde vertaalprojecten efficiënt kan uitvoeren.
Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 15 studiepunten verplicht afgewerkt dienen te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde
3ECTS credits - Terminologie
3ECTS credits - Technologie in de taalindustrie

Terug naar boven