Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het voorbereidingsprogramma Vertalen - Traject na vooropleiding ac. bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

1) Specifieke vaardigheden : Taalkeuze – verplicht keuzepakket
2) Algemene studiedelen - verplicht pakket
3) Communicatieve Vaardigheden Nederlands - verplicht pakket

De student kiest twee talen (15 ECTS per gekozen taal)


Specifieke vaardigheden

In deze module draait alles om de praktijk. Je leert wat vertalen precies inhoudt en je verwerft door heel veel praktische oefeningen de juiste technieken om verschillende teksten in een vreemde taal om te zetten naar het Nederlands of omgekeerd. Indien je hebt gekozen voor het Nederlands in je talenpakket, dan leer je op basis van diverse oefeningen rond journalistieke tekstgenres hoe je samenhangende teksten kan schrijven of de kwaliteit van dergelijke teksten kan beoordelen en verbeteren.
De student kiest twee van onderstaande talen.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Vertalen: Frans

Vertalen: Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands II
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands III
6ECTS credits - Français: Langue et culture

Vertalen: Engels

Vertalen: Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands II
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands III
6ECTS credits - English: Language and culture

Vertalen: Duits

Vertalen: Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands II
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands III
6ECTS credits - Deutsche Sprache: Sprache und Kultur

Vertalen: Spaans

Vertalen: Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands II
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands III
6ECTS credits - Lengua española: lengua y cultura

Vertalen: Nederlands

Vertalen: Nederlands

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
6ECTS credits - Nederlands: taal en cultuur
6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin

Terug naar boven


Algemene studiedelen

In deze module komen diverse aspecten van het vertalen en van de vertaalwetenschap aan bod. Het vak 'Inleiding tot de toegepaste taalkunde' biedt een overzicht van disciplines waarin taal wordt bestudeerd in relatie tot maatschappelijke uitdagingen of problemen (bv. communicatie in een meertalige samenleving). In het vak 'Inleiding tot de vertaalkunde' worden theoretische concepten van het vertalen besproken en in het vak 'Terminologie' verwerf je inzichten over de studie van gespecialiseerde woordenschat van verschillende domeinen in meertalige contexten. Naast de academische vakken leer je in het vak 'Computerondersteunend vertalen' hoe je met behulp van terminologie- en vertaalondersteunende tools gespecialiseerde vertaalprojecten efficiënt kan uitvoeren.
Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 15 studiepunten verplicht afgewerkt dienen te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde
3ECTS credits - Terminologie
3ECTS credits - Technologie in de taalindustrie

Terug naar boven


Communicatieve vaardigheden Nederlands

In het masterprogramma tolken van de VUB is een perfecte beheersing van het Nederlands een absolute vereiste. In deze module leer op je basis van diverse oefeningen hoe je samenhangende teksten kan schrijven in verschillende registers of de kwaliteit van teksten kan beoordelen en verbeteren.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
6ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden I
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Terug naar boven