Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen – één taal
1) Module I Voortgezette studiedelen- verplicht pakket
2) Module II Vertalen : Taalkeuze – verplicht keuzepakket
3) Module III Verdiepende studiedelen Vertalen – verplicht pakket
4) Module IV Keuzepakket Vertalen - verplicht keuzepakket
5) Module V Achtergondwetenschappen - verplicht pakket


Algemene studiedelen

In deze module komen diverse aspecten van het vertalen en van de vertaalwetenschap aan bod. Het vak 'Inleiding tot de toegepaste taalkunde' biedt een overzicht van disciplines waarin taal wordt bestudeerd in relatie tot maatschappelijke uitdagingen of problemen (bv. communicatie in een meertalige samenleving). In het vak 'Inleiding tot de vertaalkunde' worden theoretische concepten van het vertalen besproken en in het vak 'Terminologie' verwerf je inzichten over de studie van gespecialiseerde woordenschat van verschillende domeinen in meertalige contexten. Naast de academische vakken leer je in het vak 'Computerondersteunend vertalen' hoe je met behulp van terminologie- en vertaalondersteunende tools gespecialiseerde vertaalprojecten efficiënt kan uitvoeren.
Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 15 studiepunten verplicht afgewerkt dienen te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde
3ECTS credits - Terminologie
3ECTS credits - Technologie in de taalindustrie

Terug naar boven


Module II Vertalen: taalkeuze

In deze module wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten van de gekozen taal.
Zo wordt aan de hand van bestaande vertalingen onderzocht wat vertalen eigenlijk is.
Vraagstukken m.b.t. cultuur en interculturele communicatie worden behandeld.
De student scherpt de vaardigheden aan die nodig zijn om doeltreffend in de vreemde taal, in een waaier van communicatieve contexten.
Tenslotte leert de student ook om zich schriftelijk uit te drukken in een academisch register.
De student kiest één van onderstaande talen.

Vertalen: Frans

Vertalen: Frans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Vertalen: Engels

Vertalen: Engels

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Vertalen: Duits

Vertalen: Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Vertalen: Italiaans

Vertalen: Italiaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Vertalen: Spaans

Vertalen: Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Taal en cultuur

In deze module verwerf je kennis over de verschillende landen waar de talen waarvoor je bent ingeschreven worden gesproken. Zo wordt elke taal uitvoerig besproken in relatie tot culturele, politieke, economische, historische, geografische, ... contexten.
De taal en cultuur kiezen van de twee gekozen talen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taal en cultuur
6ECTS credits - English: Language and culture
6ECTS credits - Français: Langue et culture
6ECTS credits - Deutsche Sprache: Sprache und Kultur
6ECTS credits - Lengua española: lengua y cultura

Terug naar boven


Module IV Keuzepakket Vertalen

Uit onderstaande lijst dient de student minimaal 6 studiepunten af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Letteratura italiana contemporanea

Terug naar boven


Algemene studiedelen

In het masterprogramma vertalen van de VUB is een perfecte beheersing van het Nederlands een absolute vereiste. In deze module leer je op basis van diverse oefeningen hoe je samenhangende teksten kan schrijven in verschillende registers of de kwaliteit van teksten kan beoordelen en verbeteren.

Uit onderstaande lijst dient de student minimaal 21 studiepunten af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden III
6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
3ECTS credits - Language and the brain

Terug naar boven