Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme
Master's programme

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

ACADEMISCHE BACHELOR MITS DOSSIER

Overzicht inhoud van dit studieplan

VRB FILO


Mod. I Algemene, Specificerende & Verdiepende wijsgerige & ethische studiedelen

In dit pakket krijgt de student naast een inleidend overzicht van algemene doch essentiële wijsgerige en ethische thematieken en vaardigheden ook meer specifieke wijsgerige en ethische thematieken en problematieken aangereikt.

VEREISTEREGEL 1.1

VEREISTEREGEL 1.1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 45 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Paper Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen met wijsgerig atelier
6ECTS credits - Vrijdenken
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en empirische ethiek
6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Ethiek
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

VEREISTEREGEL 1.2

VEREISTEREGEL 1.2 - keuze uit 18 studiepunten

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Tekstanalyse II
6ECTS credits - Gods and Mortals: On Religion and Democracy
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Existentiële ethiek
6ECTS credits - Economie & maatschappij
6ECTS credits - Taal & betekenis
6ECTS credits - Mens en omgeving
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Vraagstukken uit de Kennisleer

Terug naar boven