Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme bio-ingenieurswetenschappen

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en Bioprocestechnologie is gericht op het omzetten van de fundamentele kennis over chemische en biologische processen, chemische componenten, enzymen en levende organismen naar toepassingen in de industrie. De ontwikkeling of verbetering van productieprocessen of producten voor de chemische of de farmaceutische sector en de landbouw- en de voedingsindustrie staat hierin centraal. Deze master heeft drie afstudeerrichtingen: ‘Chemische Biotechnologie’, 'Biochemische Biotechnologie' en ‘Voedingsbiotechnologie’.

In deze afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie ligt de nadruk op de fundamentele studie en de toepassingen van de productieprocessen in de voedingsindustrie, de agrochemie en de chemische en farmaceutische industrie. Micro-organismen en enzymen spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt aandacht besteed aan de chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen, voedselveiligheid en de relatie tussen voeding en gezondheid. Ook nieuwe trends zoals predictieve microbiologie en functionele levensmiddelen komen aan bod.

Het studiepakket bestaat uit een module “verdiepende en gespecialiseerde studiedelen”, een module met specifieke studiedelen geassocieerd met de geselecteerde afstudeerrichting, een industriële stage en een masterproef. Tot slot kan de opleiding vervolledigd worden met verscheidene keuzestudiedelen:

- verdiepende en gespecialiseerde studiedelen
- afstudeerrichting
- industriële stage
- masterproef
- keuzestudiedelen

De student dient een totaal van 120 ECTS-credits te behalen gedurende zijn studie om het diploma 'Master in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie' te behalen.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Verdiepende en gespecialiseerde studiedelen

De student dient alle studiedelen van dit onderdeel af te leggen gedurende zijn studie om het diploma 'Master in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie' te behalen

Verdiepende en gespecialiseerde studiedelen I

Volgende studiedelen maken deel uit van de eerste master in het modeltraject

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Protein Engineering
7ECTS credits - Industriële microbiologie
6ECTS credits - Biochemische ingenieurstechniek
3ECTS credits - Geïntegreerd practicum industriële biotechnologie
3ECTS credits - Moleculaire technologie
3ECTS credits - Geïntegreerd practicum structuur en functie van eiwitten
5ECTS credits - Proteïnechemie, functie en structuur
3ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship

Verdiepende en gespecialiseerde studiedelen II

Volgende studiedelen maken deel uit van de tweede master in het modeltraject

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Downstream Processing
4ECTS credits - Industriële biotechnologie inclusief Intellectueel Eigendomsrecht en Industriële Seminaries
3ECTS credits - Business Aspects of Biotechnology
4ECTS credits - Chemische procesregeling
3ECTS credits - Bioinformatica & Industriële Systeembiologie

Terug naar boven


Studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting

De afstudeerrichting bestaat uit een pakket studiedelen voor een totaal van 30 ECTS-credits, specifiek toegespitst op voedingsbiotechnologie.

Eerste jaar Master

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste jaar master in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

7ECTS credits - Toegepaste fysicochemie
7ECTS credits - Levensmiddelentechnologie
6ECTS credits - Levensmiddelenmicrobiologie en -ecologie
4ECTS credits - Levensmiddelenchemie

Tweede jaar Master

Volgende studiedelen maken deel uit van het tweede jaar master in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Technologie van de gefermenteerde levensmiddelen

Terug naar boven


Industriële stage

Aan de Vrije Universiteit Brussel is de bedrijfsstage een verplicht studiedeel voor alle studenten Bio-ingenieur. In praktijk wordt minimaal één maand stage gelopen in een bedrijf. De stageperiode valt tussen het eerste en het tweede Masterjaar tijdens de maanden juli, augustus of september en wordt begeleid door een bevoegd persoon uit het bedrijf. De stage dient beëindigd te zijn voor de aanvang van het laatste jaar.
Tijdens deze stage maakt de student kennis met de bedrijfswereld en kan hij/zij zijn/haar schoolse kennis in de praktijk toetsen en toepassen. Bovendien krijgt de student voeling met de bedrijfsstructuren, de bedrijfsmentaliteit en de verschillende functies die een bio-ingenieur kan vervullen en maakt hij/zij kennis met de verschillende productieprocessen van het bedrijf waar hij/zij stage loopt.
De student kiest een stage van 4 ECTS (20 werkdagen) of 7 ECTS (30 werkdagen). Indien de student kiest voor een stage van 7 ECTS, dient de student de facultaire studentenadministratie (facwe@vub.be) op de hoogte te brengen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Industriële stage
7ECTS credits - Industriële stage
7ECTS credits - Handelsmissie

Terug naar boven


Masterproef

De Masterproef vormt een verplicht studiedeel van het laatste jaar van de opleiding. Het is een door de student zelfstandig opgemaakt werk met een originele wetenschappelijke inhoud. Onderwerpen voor de scripties worden voorgesteld door de individuele onderzoekseenheden. Het is eveneens mogelijk om de Masterproef voor te bereiden buiten de Vrije Universiteit Brussel. Hierbij wordt naast een promotor van de Vrije Universiteit Brussel een co-promotor van een andere buiten-of binnenlandse instelling of bedrijf verantwoordelijk gesteld voor het verloop van dit werk.

Dit studiedeel kan slechts worden opgenomen nadat alle andere studiedelen werden afgelegd en/of opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

30ECTS credits - Masterproef Bio-ingenieurswetenschappen

Terug naar boven


Keuzestudiedelen

De studenten dienen keuzestudiedelen voor minimum 3 ECTS-credits te kiezen.
Indien de student kiest voor de stage van 4 ECTS-credits, kiest hij/zij minimum voor 6 ECTS aan keuzestudiedelen. Indien de student kiest voor een stage van 7 ECTS, kiest hij/zij minimum voor 3 ECTS aan keuzestudiedelen.
Het is niet mogelijk eenzelfde studiedeel zowel voor een afstudeerrichting en een keuzestudiedeel te registreren. Naast de opgegeven lijst keuzestudiedelen heeft de student de mogelijkheid om het even welk keuzestudiedeel van de universitaire curricula als keuzestudiedeel te kiezen. In dit laatste geval dient de keuze van de student steeds goedgekeurd te worden door de Vakgroepraad.

Om deze module af te werken, moet de student 6 ECTS credits behalen.

Keuzestudiedelen Chemische Biotechnologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Reaction and Transport

Keuzestudiedelen Biochemische Biotechnologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

4ECTS credits - High Throughput Technieken

Keuzestudiedelen Medische Biotechnologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Toegepaste immunologie
3ECTS credits - Fysiologische engineering en cellulaire engineering
3ECTS credits - Molecular Parasitology

Keuzestudiedelen Moleculaire Biotechnologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Molecular Microbiology
3ECTS credits - Eiwittransport en posttranslationele modificatie
3ECTS credits - Moleculaire plantenbiotechnologie
3ECTS credits - Cellulaire biotechnologie

Keuzestudiedelen Chemie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Synthesis and Structure of Peptides
3ECTS credits - Peptidomimetics
3ECTS credits - Asymmetric Synthesis
4ECTS credits - Medicinal Chemistry
4ECTS credits - Kinetiek van chemische en fysische processen
5ECTS credits - Polymer Chemistry
3ECTS credits - Advanced Thermal Analysis
3ECTS credits - Moleculaire structuurbepaling
3ECTS credits - Density Functional Theory

Keuzestudiedelen Milieu

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Environmental Chemistry

Keuzestudiedelen Eiwitchemie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Proteïnekristallografie
3ECTS credits - Enzymkinetiek en enzymmechanismen

Keuzestudiedelen Biologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.
De keuzestudiedelen ‘Proefdierkunde 1’ en ‘Proefdierkunde 2’ kunnen slechts opgenomen worden in het 2e jaar Master. Het opnemen van beide keuzestudiedelen impliceert een overschrijding van 120 ECTS-credits. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de facultaire studentenadministratie (facwe@vub.be). Beide keuzestudiedelen vormen samen één geheel om te voldoen aan bijlage III van het KB van 13/9/2004, namelijk actief meewerken aan dierproeven. Na het volgen van deze opleidingen en slagen voor het examen, wordt een attest bekomen om in de toekomst te werken met proefdieren als persoon die conform de wetgeving beide opleidingsonderdelen (52u) gevolgd heeft. Het verwerven van het FELASA (the Federation of Laboratory Animal Science Associations) certificaat is een absolute sine qua non om met proefdieren te mogen werken.

Keuzestudiedelen Microbiologie

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Microbial Life in Extreme Conditions

Keuzestudiedelen Technologisch Ondernemen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Entrepreneurship
3ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Technological Business Development Project
3ECTS credits - Milieurecht
3ECTS credits - Biotechnology Regulation

Keuzestudiedelen Universiteit Gent

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

5ECTS credits - Clean Technology
4ECTS credits - Green Chemistry of Renewable Resources

Keuzestudiedelen Humane Wetenschappen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

Keuzestudiedelen Data-analyse

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

4ECTS credits - Data Processing and Representation in Life Sciences

Terug naar boven