Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het standaard traject in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (120 SP), bestaat uit: 1) MA1: Verplichte gemeenschappelijke studiedelen: Basisbeginselen bouwkunde (18 ECTS)
2) MA1: Verplichte gemeenschappelijke studiedelen: Uitdagingen in grote bouwkundige constructies (17 ECTS)
3) MA1: Verplichte gemeenschappelijke studiedelen: Transversale vaardigheden & industriële toepassingen (20 ECTS)
4) MA1: Project management (1 project te kiezen uit een aanbod van 3 projecten) (5 ECTS)
5) MA2: de Masterproef (24 ECTS)
6) MA2: semi-keuze modules (3 modules aangeboden: Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies, Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen, Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde, in 3 combinaties)(1 combinatie van 2 modules te kiezen uit 3 mogelijke combinaties)(18 of 20 ECTS)
7) MA2: keuzestudiedelen (thematische pakketten) (18 of 16 ECTS te kiezen afhankelijk van de gekozen combinatie semi-keuze modules sub 6))
Alle modules moeten door de student met succes voltooid worden om het masterdiploma te verwerven. De student dient alle hierbij gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten zeerste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Verplichte gemeenschappelijke studiedelen MA1

Deze module omvat alle verplichte gemeenschappelijke studiedelen die moeten voltooid worden in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject.

Basisbeginselen bouwkunde

Deze module is verplicht en moet succesvol voltooid worden in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject;

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Design of Steel Structures
5ECTS credits - Design of Concrete Structures
3ECTS credits - Prestressed Concrete
5ECTS credits - Geotechnical Engineering

Uitdagingen in grote bouwkundige constructies

Deze module is verplicht en moet succesvol voltooid worden in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject;

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Structural Analysis and Finite Elements
4ECTS credits - Non-linear Modeling of Materials and Structures
4ECTS credits - Dynamics of Structures
4ECTS credits - Experimental techniques for characterization of construction materials

Transversale vaardigheden en industriële toepassingen

Deze module is verplicht en moet succesvol voltooid worden in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject;

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Design Project in Civil Engineering
4ECTS credits - Sustainability in construction
4ECTS credits - Digitalization in construction
3ECTS credits - Research Methods in Civil Engineering

Terug naar boven


Project Management MA1

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Hands-on learning: project manager (chef de projet)
5ECTS credits - Development Cooperation Project
5ECTS credits - Architecture, Engineering and Construction Project Management

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef is verplicht. Studenten kunnen de masterproef in hun programma opnemen op voorwaarde dat zij:
1. niet ingeschreven zijn met een gecombineerde Bachelor-Master inschrijving;
2. ten minste 45 SP verplichte studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Bouwkunde

Terug naar boven


Semi-elective Modules MA2

In het 2de jaar van het modeltraject worden 3 semi-keuze submodules aangeboden:

- Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies (10 ECTS)
- Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen (10 ECTS)
- Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde (8 ECTS)

Studenten moeten een combinatie van 2 van de 3 hierboven vermelde submodules kiezen:

A. Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies + Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen (20 ECTS); of
B. Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies + Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde (18 ECTS); of
C. Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen + Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde (18 ECTS).

Studenten die de combinatie B (18 ECTS) of C (18 ECTS) gekozen hebben, moeten 2 ECTS extra aan keuzeopleidingsonderdelen opnemen in vergelijking met de studenten die combinatie A (20 ECTS) gekozen hebben.

Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Integrated Structural Design
4ECTS credits - Lightweight Composite Structures

Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Energy geomechanics
5ECTS credits - Groundwater modelling

Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Integrated Structural Design
4ECTS credits - Lightweight Composite Structures

Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Structural health monitoring, maintenance and repair
4ECTS credits - Robustness of structures and reliability of materials

Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Energy geomechanics
5ECTS credits - Groundwater modelling

Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde

.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Structural health monitoring, maintenance and repair
4ECTS credits - Robustness of structures and reliability of materials

Terug naar boven


Keuzestudiedelen MA ingenieurswetenschappen: bouwkunde

In het 2de jaar van het modeltraject moeten de studenten een aantal keuzestudiedelen selecteren uit één of meer van de hieronder opgelijste pakketten. De studenten moeten zoveel ECTS opnemen als nodig zijn om een studieprogramma van minimaal 120 ECTS te bereiken.

Studenten die een combinatie van semi-keuze modules hebben gekozen met een omvang van 20 ECTS (A), moeten 16 ECTS aan keuzestudiedelen opnemen. Studenten die een combinatie van 18 ECTS hebben gekozen (B of C) moeten 18 ECTS aan keuzestudiedelen opnemen.

De studiedelen uit de semi-keuze modules die niet door de student gekozen werden, mogen ook gekozen worden als onderdeel van de keuzestudiedelen. Studiedelen uit andere masterprogramma's mogen ook als keuzestudiedeel opgenomen worden, beperkt tot een maximum van 6 ECTS en mits voorafgaand akkoord van de opleidingsraad.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Keuze: Stages

Deze keuzemodule omvat de niet verplichte stages. Het is niet toegelaten beide stages op te nemen.

10ECTS credits - Internship (60 days)
6ECTS credits - Stage

Keuze: Constructies

.

4ECTS credits - Spatial Structures: Design and Analysis
3ECTS credits - Steel Bridge Construction
4ECTS credits - Parametric Design of Transformable Structures

Keuze: Bouwfysica en architectuur

.

5ECTS credits - Bioclimatic Design
6ECTS credits - Energy Performance of Buildings
3ECTS credits - Room Acoustics

Keuze: Water

.

5ECTS credits - Water Resources Management 2: EU and international framework
5ECTS credits - Land-Climate Dynamics
5ECTS credits - Surface water hydrology
5ECTS credits - Urban hydrology and hydraulics
5ECTS credits - Surface water modelling

Keuze: Management, Economie en Recht

.

6ECTS credits - Human Resource Management
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Factory of the Future
3ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship
3ECTS credits - Urban and Construction Law

Keuze: Diversen

.

4ECTS credits - Design Project Competition
5ECTS credits - Infrastructure and mobility
5ECTS credits - English for Professional Purposes

Keuze: studiedelen uit andere semi-keuze module

Deze module omvat alle studiedelen uit de 3 semi-keuze modules (Innovatief ontwerp van bouwkundige constructies, Geotechnologieën voor duurzame ontwikkelingen, Betrouwbaarheid en monitoring in de bouwkunde) (zie hoger). De studiedelen uit de semi-keuze module die hoger niet werd geselecteerd, mogen ook als keuzestudiedeel gekozen worden. De studiedelen die wel reeds werden opgenomen als , worden hier uiteraard niet meer als keuzestudiedeel meegerekend.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Integrated Structural Design
5ECTS credits - Groundwater modelling
4ECTS credits - Robustness of structures and reliability of materials
5ECTS credits - Energy geomechanics
4ECTS credits - Structural health monitoring, maintenance and repair
4ECTS credits - Lightweight Composite Structures

Terug naar boven