Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme fysica
Academic Bachelor's programme fysica en de sterrenkunde
Master's programme fysica
Master's programme fysica en de sterrenkunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek, verkort traject na vooropleiding Fysica.

Dit eenjarig verkort traject is bestemd voor:
- Academische bachelor in de fysica
- Licentiaat in de natuurkunde

Het traject omvat 62 SP verplichte studiedelen waaronder een verplicht technologieproject 'Werktuigkunde en Elektrotechniek' (3 SP). De 3 submodules geven aan tot welk deel (jaar 1, jaar 2 of jaar 3) van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting, de studiedelen behoren. Alle submodules moeten door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te kunnen behalen. Studenten die deeltijds inschrijven worden aangeraden de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met de volgorde in het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting.

In totaal, omvat dit studieplan 62 ECTS credits.


Verplichte studiedelen

Deze module omvat 12 studiedelen (62 SP), verdeeld over 2 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Om deze module af te werken, moet de student 62 ECTS credits behalen.

Verplichte studiedelen- 2de j voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 3 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
3ECTS credits - Werktuigkunde en Elektrotechniek

Verpl. studiedelen uit j 3 vh voltijds modeltraject zonder studieduurverkort.

Volgende 6 verdiepende studiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Elasticiteit en sterkteleer
4ECTS credits - Mechanica van het continuüm
3ECTS credits - Metalen en hun eigenschappen
7ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Basisbegrippen
5ECTS credits - Systeem- en controletheorie
5ECTS credits - Elektrotechniek
6ECTS credits - Kinematica en dynamica van machines
7ECTS credits - Vermogenselektronica
7ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Modelleren

Terug naar boven