Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek, verkort traject na vooropleiding industriële wetenschappen

Dit eenjarig verkort traject is bestemd voor:
- Academische bachelor of master industriële wetenschappen met afstudeerrichting of kwalificatie bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie
- Industrieel ingenieur bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie

Het traject omvat 62 SP verplichte studiedelen waaronder een verplicht technologieproject 'Werktuigkunde en Elektrotechniek' (3 SP). De 3 submodules geven aan tot welk deel (jaar 1, jaar 2 of jaar 3) van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting, de studiedelen behoren. Alle submodules moeten door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te kunnen behalen. Studenten die deeltijds inschrijven worden aangeraden de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met de volgorde in het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting.

In totaal, omvat dit studieplan 62 ECTS credits.


BA IR : verkort werk : Verplichte studiedelen

Deze module omvat 12 studiedelen (62 SP), verdeeld over 3 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Om deze module af te werken, moet de student 62 ECTS credits behalen.

Verplichte studiedelen- 1ste j voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgend inleidende studiedeel moet succesvol voltooid worden. Het behoort tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 1)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen

Verplichte studiedelen uit j 2 voltijds modeltraject zonder studieduurverkort.

Volgende 5 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2).

LET OP: ‘Vaste stof en stralingsfysica’ kan door de studenten uit de verkorte opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen enkel gevolgd worden in het 2de semester!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
3ECTS credits - Werktuigkunde en Elektrotechniek

Verplichte studiedelen j3 vh voltijds modeltraj. zonder studieduurverkort.

Volgende 6 verdiepende studiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 32 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Mechanica van het continuüm
3ECTS credits - Metalen en hun eigenschappen
5ECTS credits - Systeem- en controletheorie
6ECTS credits - Kinematica en dynamica van machines
7ECTS credits - Vermogenselektronica
7ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Modelleren

Terug naar boven