Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting elektronica en informatietechnologie, verkort traject na vooropleiding industriële wetenschappen

Dit eenjarig verkort traject is bestemd voor:
- Academische bachelor of master industriële wetenschappen met afstudeerrichting of kwalificatie bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie
- Industrieel ingenieur bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie

Het traject omvat 60 SP verdeeld over 2 modules:
- 46 SP verplichte studiedelen waaronder een verplicht technologieproject 'Informatie en Communicatietechnologie' (3 SP)
- 14 SP keuzeopleidingsonderdelen goed te keuren door de bevoegde opleidingsraad

Voor elke module wordt aangegeven aan tot welk deel (jaar 1, jaar 2 of jaar 3) van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting, de studiedelen behoren. Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te kunnen behalen. Studenten die deeltijds inschrijven worden aangeraden de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met de volgorde in het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting.


Verplichte studiedelen BA IR: EIT verkort programma voor BA IW

Deze module omvat 8 studiedelen (46 SP), verdeeld over 2 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Verpl. studiedelen uit jaar 1 v.h. modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 2 inleidende studiedelen moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 1)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
9ECTS credits - Fysica

Verpl. studiedelen uit jaar 2 v.h. modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 6 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2)..

LET OP: ‘Vaste stof en stralingsfysica’ kan door de studenten uit de verkorte opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen enkel gevolgd worden in het 2de semester!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 31 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
7ECTS credits - Toegepaste elektriciteit
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
3ECTS credits - Informatie en Communicatietechnologie

Terug naar boven


Keuzestudiedelen BA IR: EIT verkort programma voor BA IW

Deze module bevat de lijst met keuzestudiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting elektronica en informatietechnologie, waaruit de studenten een keuze moeten maken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Quantumfysica voor elektrotechniek
5ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 2
6ECTS credits - Automata and Computability
6ECTS credits - Elektromagnetisme
3ECTS credits - Aanvullingen van de wiskunde
6ECTS credits - Systeem- en controletheorie

Terug naar boven