Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting chemie en materialen, verkort traject na vooropleiding industriële wetenschappen

Dit eenjarig verkort traject is bestemd voor:
- Academische bachelor of master industriële wetenschappen met afstudeerrichting of kwalificatie bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie
- Industrieel ingenieur bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, elektriciteit, kernenergie

Het traject omvat 59 SP verplichte studiedelen waaronder een verplicht technologieproject 'Leefmilieutechnologie en duurzame materialen' (3 SP). De 3 submodules geven aan tot welk deel (jaar 1, jaar 2 of jaar 3) van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting, de studiedelen behoren. Alle submodules moeten door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te kunnen behalen. Studenten die deeltijds inschrijven worden aangeraden de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met de volgorde in het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting.


Verplichte studiedelen BA IR: CM verkort programma voor BA IW

Deze module omvat 13 studiedelen (59 SP), verdeeld over 3 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Verpl. studiedelen uit jaar 1 v.h. modeltraject zonder studieduurverkorting


Volgend inleidend studiedeel moet succesvol voltooid worden. Het behoort tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 1)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen

Verpl. studiedelen uit jaar 2 v.h. modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 5 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2).

LET OP: ‘Vaste stof en stralingsfysica’ kan door de studenten uit de verkorte opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen enkel gevolgd worden in het 2de semester!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
3ECTS credits - Leefmilieutechnologie en duurzame materialen

Verpl. studiedelen uit jaar 3 v.h. modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 7 verdiepende studiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting Chemie en materialen moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Fysicochemie
4ECTS credits - Mechanische en thermische bewerkingen
4ECTS credits - Chemical process control
4ECTS credits - Kinetiek van chemische en fysische processen
3ECTS credits - Procestechnologie van materialen
4ECTS credits - Anorganische chemie
7ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Modelleren

Terug naar boven