Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting bouwkunde, verkort traject na vooropleiding industriële wetenschappen

In totaal, omvat dit studieplan 62 ECTS credits.


Verplichte studiedelen voor Verkorte Bachelor IR - Bouwkunde

Deze module omvat 13 studiedelen (62 SP), verdeeld over 3 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Om deze module af te werken, moet de student 62 ECTS credits behalen.

Verplichte studiedelen- 1ste j voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgend inleidend studiedeel moet succesvol voltooid worden. Het behoort tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 1)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen

Verpl. studiedelen uit jaar 2 voltijds modeltraject zonder studieduurverkort.

Volgende 6 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2).

LET OP: ‘Vaste stof en stralingsfysica’ kan door de studenten uit de verkorte opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen enkel gevolgd worden in het 2de semester!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
5ECTS credits - Mechanica van materialen, vloeistoffen en constructies
3ECTS credits - Bouwkunde

Verplichte studiedelen uit j3 vh voltijds modeltraj. zonder studieduurverkorting

Volgende 6 verdiepende studiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting bouwkunde, moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Mechanica van het continuüm
4ECTS credits - Civil Engineering Hydraulics
4ECTS credits - Elasticiteit en sterkteleer
5ECTS credits - Bouwkundig ontwerp
5ECTS credits - Analyse van constructies, inleiding stabiliteit
5ECTS credits - Geology and engineering geology

Terug naar boven