Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme bedrijfsmanagement

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

BA BEDR.MAN.: ENKEL INDIEN AR MARKETING

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het standaardtraject Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen - met studieduurverkorting (120 studiepunten) bestaat uit 2 modules:
- Bachelor module 1
- Bachelor module 2
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.


Bachelor module 1

Alle studenten die de bacheloropleiding in de toegepaste economische wetenschappen met studieduurverkorting aanvatten dienen met deze module te starten. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject verkorte bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Macro-economie
6ECTS credits - Management accounting
6ECTS credits - Bedrijfsfinanciering
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden in economie en management
6ECTS credits - Fiscaliteit
6ECTS credits - Micro-economie
6ECTS credits - Wiskunde II voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Statistiek II voor de bedrijfseconomische wetenschappen

Terug naar boven


Bachelor Module 2

De 'Bachelor module 2' komt overeen met de studiedelen van het tweede jaar van het modeltraject verkorte bachelor. De student dient rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Operationeel beheer en logistiek
6ECTS credits - Bachelorproef Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Econometrie
6ECTS credits - Bedrijfseconomie van non-profit organisaties
6ECTS credits - Sociale wetgeving
6ECTS credits - Financial Markets and Institutions
6ECTS credits - Sustainability Economics
6ECTS credits - International Monetary Economics
6ECTS credits - Marketingcommunicatie

Terug naar boven